Xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp (Chuẩn đầu ra) trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng năm 2020

Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, để thống nhất quản lý về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp (hay còn gọi là Chuẩn đầu ra) trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khi mà chương trình đào tạo đã được giao cho các nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành để sử dụng cho trường mình. Trong các năm 2017 – 2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức xây dựng và ban hành 420 chuẩn đầu ra các trình độ trung cấp và cao đẳng cho 210 ngành, nghề phổ biến, có nhu cầu đào tạo và sử dụng lao động cao trong xã hội. Đây là cơ sở để các trường xây dựng, chỉnh sửa và ban hành chương trình đào tạo theo chuẩn tối thiểu chung thống nhất để áp dụng cho trường mình.

Theo kế hoạch, trong năm 2020 sẽ tiếp tục xây dựng để ban hành 180 chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 90 ngành, nghề đào tạo. Đây là những ngành, nghề trọng điểm các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; những ngành, nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu sử dụng lao động để các trường làm căn cứ xây dựng chương trình, tổ chức tuyển sinh, đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và của xã hội.

Trong các ngày 9/6 và ngày 12/6/2020, tại Hải Phòng và Thừa Thiên Huế, Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp (Chuẩn đầu ra) trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khu vực phía Bắc và miền Trung. Tiếp đến, ngày 16/6/2020 sẽ tiếp tục tập huấn cho các Ban chủ nhiệm khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra gồm thành phần là các nhà giáo, chuyên gia giỏi đến từ các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, do các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội nghề nghiệp và các nhà trường lựa chọn đề xuất. Ngay sau tập huấn, các Ban chủ nhiệm sẽ bắt tay vào xây dựng để ban hành 180 chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 90 ngành, nghề đào tạo trong năm 2020, nâng tổng số ngành, nghề đào tạo được xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra lên 300 ngành, nghề vào cuối năm 2020.

Hà Ngọc