Xây dựng cầu đường bộ

Giới thiệu chung về nghề

Xây dựng cầu đường bộ là nghề thi công, duy tu, sửa chữa các công trình cầu đường bộ ở miền núi, đồng bằng, các khu công nghiệp, khu dân cư trong cả nước cũng như trong khu vực.

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động làm việc tại các công ty công trình cầu đường bộ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thi công nền đường;
 • Thi công mặt đường;
 • Thi công hệ thống thoát nước;
 • Thi công móng;
 • Thi công mố, trụ cầu;
 • Thi công kết cấu phần trên cầu;
 • Thi công các hạng mục phụ trợ khác.

Để thực hiện được các nhiệm vụ, người lao động cần phải có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực xây dựng cầu đường bộ; có khả năng làm việc độc lập với đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ đảm bảo để làm việc ở các công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Môi trường làm việc của nghề chủ yếu là ngoài trời và trong nhiều điều kiện khác nhau, môi trường khác nhau.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy đóng cọc.
 • Cần trục.
 • Thiết bị khoan cọc nhồi.
 • Các máy trắc địa.
 • Các thiết bị lao lắp dầm cầu.
 • Các máy thi công cơ giới.