Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện là nghề bao gồm các nhiệm vụ vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện, động cơ điện kéo máy bơm, máy bơm các loại và các công trình có liên quan đến trạm bơm điện phục vụ nông nghiệp, công nghiệp.

Các vị trí làm việc của nghề

 • Trạm bơm tưới, tiêu nước nông nghiệp.
 • Trạm bơm đầu mối cung cấp nước nông nghiệp.
 • Trạm bơm cấp thoát nước đô thị và nông thôn.
 • Các trạm bơm cấp và thoát nước công nghiệp…

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện đượcquy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp – dùng cho bơm nước nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 35000m3/h;
 • Thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng trên các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lưu có lưu lượng đến 35000m3/h;
 • Thực hiện được công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các tủ điện trạm bơm hạ áp: Tủ phân phối điện, tủ điều khiển máy bơm khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp qua các thiết bị khởi động, khởi động dùng bộ khởi động mềm, tủ bù hệ số công suất;
 • Vận hành, bảo dưỡng và lập được phương án sửa chữa, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm: Bể hút, bể xả, đường ống hút, đường ống xả, lưới chắn rác, van và cửa van điều tiết nước;
 • Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa trạm bơm.

Khi thực hiện các công việc vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, người lao động thường tiếp xúc với môi trường có tiếng ồn lớn, độ ẩm ướt cao, nguồn điện áp nguy hiểm…, do vậy cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và thực hiện thật tốt các nguyên tắc kỹ thuật an toàn điện.

Có khả năng làm công việc của nghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ bảo đảm để làm việc ở các công ty, xí nghiệp thuỷ lợi, các trạm bơm nước nông nghiệp, công ty, xí nghiệp cung cấp nước đô thị, nông thôn; đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để làm các công việc vận hành, sửa chữa, người hành nghề cần biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị, cũng như biết lựa chọn, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các vật tư, vật liệu phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy bơm, máy điện, tủ điện và đường dây tải điện trạm bơm…

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Bộ dụng cụ nghề điện.
 • Bộ dụng cụ tháo lắp.
 • Các trang bị nâng hạ tải vận chuyển.
 • Các đồng hồ đo điện.
 • Các dụng cụ và máy đo kiểm cơ khí.
 • Các dụng cụ chuyên dùng khác.