Vận hành thiết bị sàng tuyển than

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành thiết bị sàng tuyển than là nghề vận hành các thiết bị trong dây chuyền công nghệ của phân xưởng, nhà máy sàng tuyển than.

Các vị trí làm việc của nghề

Nghề Vận hành thiết bị sàng tuyển than là nghề được những người công nhân kỹ thuật thực hiện trong phạm vi mặt bằng của phân xưởng sàng, tuyển than với các công đoạn chính: Chuẩn bị than cấp liệu, tuyển tách và hoàn thiện sản phẩm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Nghề Vận hành thiết bị sàng tuyển than bao gồm các nhiệm vụ thực hiện trên các thiết bị cơ bản sau:

  • Vận hành các máy sàng: Sàng sơ bộ than nguyên khai, sàng tách cám khô, sàng khử nước, sàng tách cấp hạt mịn, sàng rửa manhêtít, sàng phân loại than sạch thành các cấp hạt khác nhau có kích thước theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
  • Vận hành các máy nghiền, máy đập để làm giảm kích thước của than cục, than trung gian, xít thải theo yêu cầu của công nghệ và khách hàng.
  • Vận hành các loại máy tuyển: Máng rửa, máy lắng, máy tuyển huyền phù, máy xoáy lốc huyền phù, máng xoắn, máy tuyển nổi với mục đích sản xuất các loại than sạch có chất lượng cao và loại bỏ đá thải từ than nguyên khai.
  • Vận hành các thiết bị phụ trợ: Máy bơm, máy nén khí, các thiết bị cô đặc than bùn, máy lọc ép, các thiết bị, dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân tích chất lượng sản phẩm than.
  • Chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.

Người công nhân làm các công việc thuộc nghề Vận hành thiết bị sàng tuyển than phải thường xuyên lao động trong điều kiện môi trường độc hại và nguy hiểm (bụi, ồn, bùn nước, nhiều hố sâu, không gian chật hẹp…).

Bối cảnh thực hiện các công việc của nghề Vận hành thiết bị sàng tuyển than thay đổi theo các ca sản xuất nhằm duy trì sự hoạt động của phân xưởng, nhà máy sàng tuyển được liên tục 24/24 giờ, bảo đảm năng suất và công suất theo thiết kế.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Máy đập, máy nghiền, băng tải, sàng, máng rửa, máy lắng, máy xoáy lốc, máng xoắn, máy bơm, máy nén khí, hộp đồ nghề sửa chữa, sổ giao nhận ca – nhận lệnh sản xuất,…