Vận hành thiết bị hóa dầu

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Vận hành thiết bị hóa dầu là nghề cài đặt, điều chỉnh và duy trì các thông số vận hành theo yêu cầu của công nghệ, thiết bị, máy trong dây chuyền sản xuất các sản phẩm hóa dầu.

Trong công nghệ hóa dầu, các máy móc thiết bị nối ghép với nhau tạo thành dây chuyền làm việc liên tục, chúng chỉ dừng khi có sự cố hoặc dừng theo kế hoạch bảo dưỡng. Các thiết bị trong công nghệ hóa dầu thuộc các dây chuyền khác nhau để sản xuất ra các sản phẩm khác nhau, nhưng nhìn chung chúng có tên gọi, cách thức vận hành bảo dưỡng giống nhau. Nên nghề Vận hành thiết bị hóa dầu là vận hành các chủng loại thiết bị trong công nghệ hóa dầu như: Vận hành các thiết bị thủy lực, vận hành các thiết bị nhiệt, vận hành các thiết bị phân ly, vận hành các thiết bị chuyển khối, vận hành các thiết bị chế biến dầu khí.

Các vị trí làm việc của nghề

Người làm nghề Vận hành thiết bị hóa dầu làm việc tại các nhà máy hóa dầu hay các giàn khoan dầu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Vận hành thiết bị thủy lực;
 • Vận hành thiết bị phân ly;
 • Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt;
 • Vận hành thiết bị chuyển khối;
 • Vận hành hệ thống chưng cất dầu thô;
 • Vận hành hệ thống Reforming;
 • Vận hành hệ thống cracking xúc tác;
 • Xử lý GO/LCO bằng hydro;
 • Xử lý Naphtha;
 • Vận hành hệ thống tách sáp;
 • Vận hành hệ thống Isome hóa;
 • Vận hành hệ thống Ankyl hóa;
 • Vận hành hệ thống Polyme hóa;
 • Vận hành hệ thống pha chế dầu nhờn;
 • Vận hành hệ thống sản suất Bitum;
 • Vận hành hệ thống xử lý Kerosen KTU;
 • Bảo dưỡng và chạy thử hệ thông sản suất;
 • Thực hiện an toàn lao động.

Nghề Vận hành thiết bị hóa dầu làm việc trong điều kiện môi trường dễ cháy nổ, yêu cầu người lao động phải có sức khỏe, phản ứng nhanh trong các tình huống.

Để thực hiện được các công việc trong nghề, người hành nghề Vận hành thiết bị hóa dầu cần biết và hiểu về nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị chính trong công nghệ hóa dầu. Từ đó vận hành bảo dưỡng các thiết bị trong dây chuyền khi gặp sự cố, sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của thiết bị.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Để thực hiện nghề Vận hành thiết bị hóa dầu cần một số thiết bị chủ yếu sau: Thiết bị lọc chân không thùng quay, hệ thống thiết bị lọc khung bản; hệ thống thiết bị ly tâm liên tục; hệ thống thiết bị gia nhiệt; hệ thống thiết bị ngưng tụ; bồn tách lỏng, thiết bị tự động báo mực chất lỏng, hệ thống thiết bị cô đặc, các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, hệ thống thiết bị hấp thụ, hệ thống thiết bị chưng luyện, hệ thống thiết bị kết tinh, hệ thống thiết bị trích ly, hệ thống sấy băng tải, hệ thống sấy thùng quay.