Vận hành nhà máy nhiệt điện

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện là nghề làm nhiệm vụ vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện bao gồm: Các thiết bị hệ thống nhiên liệu, các thiết bị xử lý nước, lò hơi, tua bin, các thiết bị phụ lò hơi, các thiết bị phụ tua bin, các thiết bị điện, các thiết bị đo lường điều khiển .

Các vị trí làm việc của nghề

Toàn bộ các vị trí thực hiện vận hành trong nhà máy nhiệt điện.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành các thiết bị trong dây chuyền sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện, bảo đảm các thiết bị vận hành an toàn, ổn định, kinh tế và đáp ứng các chỉ tiêu môi trường, bao gồm một số nhiệm vụ chủ yếu:

  • Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu;
  • Vận hành hệ thống xử lý nước;
  • Vận hành lò hơi đốt than;
  • Vận hành tua bin ngưng hơi;
  • Vận hành thiết bị phụ lò hơi đốt than;
  • Vận hành phụ thiết bị phụ tua bin ngưng hơi;
  • Vận hành các thiết bị điện;
  • Vận hành các thiết bị đo lường điều khiển.

Điều kiện và môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường công nghiệp mang tính dây chuyền với đặc thù sản xuất điện theo các công đoạn: Vận hành hệ thống cung cấp nhiên liệu; chuyển hoá năng thành nhiệt năng (lò hơi); sinh công (tua bin); chuyển hoá cơ năng thành điện năng (máy phát điện); truyền tải điện năng (máy biến áp và trạm); xử lý nước và xử lý nước thải. Chính vì vậy, người hành nghề phải được trang bị một cách đầy đủ và có hệ thống một trong các kiến thức về kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật đo lường điều khiển, kiến thức về hoá học; phải thuộc các quy trình và sử dụng thành thạo các công cụ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ để thực hiện nghề này chủ yếu dựa trên quy trình vận hành thiết bị, quy trình nhiệm vụ, quy trình kỹ thuật an toàn điện và các dụng cụ chuyên dùng như: đồng hồ vạn năng, mêgôm mét, ampe kìm, súng bắn nhiệt độ, máy điện thoại, máy bộ đàm, bộ dụng cụ chuyên dùng…