Vận hành máy thi công mặt đường

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành máy thi công mặt đường là nghề thực hiện các công việc: Vận hành khai thác sử dụng các loại máy thi công lớp mặt đường bộ theo đúng tính năng kỹ thuật của từng loại máy. Thực hiện đúng quy trình trong kỹ thuật thi công, bảo đảm an toàn và năng suất lao động. Đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo dưỡng kỹ thuật nhằm duy tr ì độ tin cậy và khả năng làm việc ổn định của các loại máy trong quá trình thi công.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc trên công trường thi công đường thuộc đơn vị, công ty đảm nhận hoặc tại các công trình xây dựng có liên quan.

Công việc được tiến hành trên tuyến đường đang xây dựng hoặc tại công trường xây dựng có li ên quan.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Vận hành thành thạo các loại máy san, máy lu, máy rải thảm và một số loại máy liên quan khác để thi công mặt đường;
  • Thực hiện các công việc san, lu, rải vật liệu, làm mặt đường đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả như: Vận hành máy san thi công mặt đường; Vận hành máy lu thi công mặt đường; Vận hành máy rải thi công mặt đường; Xử lý tình huống khi thi công;
  • Thường xuyên cập nhật để hiểu rõ quy trình thi công, bảo dưỡng chăm sóc kỹ thuật một số loại máy thi công mặt đường;
  • Thực hiện an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường;
  • Biết tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công mặt đường và kèm cặp người có tay nghề thấp.

Điều kiện và môi trường làm việc: Người lao động làm việc ngoài trời là chủ yếu với điều kiện thiên nhiên: nắng nóng, bụi bẩn. Một số công việc có thể làm việc ban đêm. Môi trường và địa điểm làm việc liên tục thay đổi như ở đồng bằng, trung du, vùng núi, các công trường xây dựng. Điều kiện làm việc yêu cầu có sức khỏe tốt và có thể thích nghi được những điều kiện làm việc đa dạng.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các loại máy chủ yếu trong thi công mặt đường: Máy san, máy lu, máy rải thảm, một số loại máy li ên quan khác và dụng cụ bảo dưỡng máy.

Mặt bằng thi công đủ điều kiện để thi công phần mặt.

Gara để xe máy, kho để nhiên liệu phục vụ thi công.