Vận hành cần trục

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành cần trục là nghề sử dụng cần trục để xếp dỡ hàng hóa, xây dựng các công trình ở miền núi, đồng bằng, các khu công nghiệp, khu dân cư trong cả nước cũng như trong khu vực.

Các vị trí làm việc của nghề

Các công ty, xí nghiệp, các cảng nội địa, cảng biển…

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Lập phương án cẩu;
  • Đưa phương tiện đến nơi làm việc;
  • Xếp dỡ hàng hoá;
  • Hướng dẫn thợ phụ;
  • Xử lý sự cố xảy ra khi l àm việc;
  • Bảo dưỡng thiết bị.

Để thực hiện được các nhiệm vụ người lao động cần phải có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề trong lĩnh vực vận hành cần trục. Có khả năng làm việc độc lập với đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật , tác phong công nghiệp, có sức khoẻ đảm bảo để làm việc ở các công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Cần trục, dầu mỡ bôi trơn, dụng cụ sửa chữa bảo dưỡng, dụng cụ kê chèn, các dây cáp, xích, các dụng cụ xếp dỡ hàng hoá, trang bị bảo hộ lao động.