Vận hành các loại máy bơm, quạt và máy nén khí

Giới thiệu chung về nghề

Vận hành các loại máy bơm, quạt và máy nén khí: Đảm bảo cho bơm, quạt, máy nén khí làm việc ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu của hệ thống; phòng ngừa và xử lý tốt các sự cố; thực hiện các công việc quản lý trong vận hành. Sửa chữa các loại máy bơm, quạt và máy nén khí bị hư hỏng sau một thời gian vận hành. Lắp mới các loại máy bơm, quạt và máy nén khí. Ba nhiệm vụ trên liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau cho dù người lao động làm việc trong lĩnh vực nào trong số đó.

Các vị trí làm việc của nghề

Hoạt động trong nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí thường có thể làm việc tại các vị trí:

 • Các trạm bơm, trạm quạt, trạm nén khí độc lập hoặc các máy bơm, quạt, máy nén khí nằm trong dây chuyền sản xuất của các nhà máy. Các công trường xây dựng các nhà máy mới.
 • Doanh nghiệp kinh doanh các thiết bị bơm, quạt, máy nén khí.
 • Các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện.
 • Các nhà máy khác có sử dụng bơm, quạt, máy nén khí.
 • Các công ty khai thác công trình thuỷ nông.
 • Các công ty cấp, thoát nước.
 • Các trạm thông gió và nén khí lớn.
 • Các công ty lắp máy và sửa chữa thiết bị bơm, quạt, máy nén khí.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Vận hành bơm;
 • Vận hành quạt;
 • Vận hành máy nén khí;
 • Sửa chữa bơm;
 • Sửa chữa quạt;
 • Sửa chữa máy nén khí;
 • Lắp đặt bơm;
 • Lắp đặt quạt;
 • Lắp đặt máy nén khí;
 • Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén khí;
 • Thực hiện các công việc nghề bổ trợ;
 • Thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường lao động và nâng cao hiệu quả công việc.

Nghề Vận hành bơm, quạt, máy nén khí là nghề đòi hỏi người lao động phải có đủ sức khoẻ để làm việc trong môi trường luôn tiềm ẩn các loại tai nạn lao động nguy hiểm, trong một số trường hợp môi trường còn có áp lực và nhiệt độ cao, hoá chất độc hại.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc là: Các bơm (trạm bơm), quạt (trạm quạt), máy nén khí (trạm nén khí) đã lắp đặt (hoặc đã sửa chữa) hoàn chỉnh cùng các dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác vận hành.