Văn bản

Số hiệuTrích yếuLinkDanh mụcdanh-muc-van-ban_hfilter
01/2024/TT-BLĐTBXH

Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
05/2023/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
04/2023/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1603/LĐTBXH-TCGDNN

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
750/GCNĐKHĐLK-TCGDNN

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
381/GCNĐKHĐLK-TCGDNN

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2692/TCGDNN/ĐTCQ

V/v Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2022


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2132/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đẩy mạng đào tạo chương trình chất lượng cao


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
941/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ Úc


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
931/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đăng ký thông tin trong cuốn “Cẩm nang tuyển sinh các trình độ GDNN năm 2022”


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
780/GCNĐKHĐLK-TCGDNN

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
05/2022/TT-BLĐTBXH

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
04/2022/TT-BLĐTBXH

Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
347/QLLĐNN-ĐLAM

V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
410/GCNĐKHĐLK-TCGDNN

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
84/QĐ-TCGDNN

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
304/TCGDNN-ĐTCQ

V/v Liên kết đào tạo và đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
266/HĐT-ĐTCQ

V/v họp Hội đồng thi quốc gia 22 nghề Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
333/LĐTBXH-TCGDNN

V/v đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
191/TCGDNN-ĐTCQ

V/v mời tham dự tập huấn hội đồng thi 22 nghề thí điểm chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
49/QĐ-HĐT

Quyết định Sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định số 632/QĐ-HĐT ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia 22 nghề Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
33/QĐ-HĐT

Quyết định Sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định số 632/QĐ-HĐT ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia 22 nghề Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
102/TCGDNN-ĐTCQ

V/v kế hoạch chuyên gia Đức hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
101/TCGDNN-ĐTCQ

V/v dự tập huấn hội đồng thi


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
112/LĐTBXH-TCGDNN

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào Việt Nam


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
36/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (thành phố Hồ Chí Minh)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
35/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Hà Nội)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
34/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Quảng Ngãi)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
33/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Thừa Thiên – Huế)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
32/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Bình Dương)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
31/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Đồng Nai)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
30/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Vĩnh Phúc)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
22/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tăng cường tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đối tượng bộ đội xuất ngũ


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
645/QĐ-TCGDNN

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1447/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
632/QĐ-HĐT

Quyết định Thành lập hội đồng thi cho 22 nghề đào tạo thí điểm theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2774/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tổng kết năm học thứ hai đào tạo thí điểm 22 nghề Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2629/GCNĐKHĐLK-TCGDNN

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
4052/LĐTBXH-TCGDNN

V/v hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
5047/BGDĐT-GDTX

V/v thực hiện giảng dạy Chương trình GDTX trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2304/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đánh giá tình hình triển khai giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2036/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1972/TCGDNN-ĐTCQ

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN lần 2


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2958/LĐTBXH-TCGDNN

V/v góp ý dự thảo Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP tại HN tổng kết năm học 2020-2021


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1446/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2883/LĐTBXH-TCGDNN

V/v đào tạo thí điểm 22 nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1895/GCNĐKHĐLK-TCGDNN

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1843/TCGDNN-ĐTCQ

V/v chuẩn bị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2807/LĐTBXH-TCGDNN

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn ứng phó với dịch bệnh COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1796/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
5213/BLĐTBXH

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp; cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
316/QĐ-TCGDNN

Ban hành Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2321/LĐTBXH-TCGDNN

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
05/2021/TT-BLĐTBXH

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
2077/LĐTBXH-TCGDNN

V/v góp ý các dự thảo thông tư về tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2059/LĐTBXH-TCGDNN

V/v hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1415/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên theo học chương trình chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2570/BGDĐT-GDTX

V/v giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT trong trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1272/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2444/BGDDT-GDTX

V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT và giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT trong trường trung cấp, cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1109/TCGDNN-ĐTCQ

V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong trường trung cấp, cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1066/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tổng kết công tác hướng dẫn đào tạo của chuyên gia Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
249/QĐ-HĐT

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi quốc gia 22 nghề của Đức và Quy chế thi 22 nghề Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1486/LĐTBXH-TCGDNN

V/v tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dụng nghề nghiệp năm 2021


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
211/CV-DTCQ

V/v góp ý dự thảo Thông tư về tổ chức đào tạo trình độ TC, CĐ


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
3064/VPCP-KGVX

V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08 tháng 4 năm 2021


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
232/QĐ-TCGDNN

Quyết định Thành lập Hội đồng thi quốc gia cho 22 nghề đào tạo thí điểm theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1850/BGDDT-QLCL

V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
482/QLLĐNN-ĐLAM

V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
76/TB-VPCP

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho các học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
164/QĐ-TCGDNN

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững giai đoạn 2021 – 2025Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
326/TCGDNN-ĐTCQ

Hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
24/2020/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳngVăn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
26/2020/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
26/2020/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2939/TCGDNN-ĐTCQ

Kế hoạch chuyên gia Đức hướng dẫn online (bổ sung) các trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2658/TCGDNN-ĐTCQ

Mời các trường dự hội nghị tổng kết năm thứ nhất và triển khai kế hoạch năm thứ 2


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2569/TCGDNN-ĐTCQ

Đề nghị các trường tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tổ chức đào tạo lớp thí điểm năm học thứ nhất, triển khai kế hoạch năm học thứ hai


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
4656/BGDĐT-GDTrH

V/v giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
09/QD-CQTTr

V/v kiện toàn Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lựcVăn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
4066/LĐTBXH-TCGDNN

V/v giảng dạy văn hóa THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ trung cấpVăn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
607/QĐ-TCGDNN

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 980/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trường Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mớiVăn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
3254/LĐTBXH-TCGDNN

V/v tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
980/QĐ-LĐTBXH

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1819/TCGDNN-ĐTCQ

V/v tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2857/BGDĐT-GDTX

V/v hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp dạy nghề tại các cơ sở GDTX


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2744/LĐTBXH-TCGDNN

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1617/TCGDNN-ĐTCQ

V/v triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1050/TCDN-DNCQ

V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1353/TCGDNN-ĐTCQ

Về tuyển sinh thêm 1 lớp Công nghệ ô tô theo chương trình Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1261/TCGDNN-ĐTCQ

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020 (Giấy mời dự HNTS khu vực phía Nam)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1261/TCGDNN-ĐTCQ

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
24/CT-TTg

Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1164/TCGDNN-DTCQ

V/v hướng dẫn áp dụng chương trình tiếng Anh chuyên ngànhVăn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1673/LĐTBXH-TCGDNN

V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1033/TCGDNN-ĐTCQ

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
192/QĐ-TCGDNN

Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững năm 2020


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
886/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đẩy mạnh gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1301/LĐTBXH-TCGDNN

V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
790/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
783/KH-TCGDNN

Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
776/TCGDNN-ĐTCQ

Hướng dẫn các trường về đẩy mạnh ứng dụng CNTT tổ chức đào tạo trong bối cảnh Covid-19; đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ; báo cáo định kỳ hàng tháng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
775/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hướng dẫn sử dụng chuẩn đầu ra trong việc phát triển chương trình đào tạo


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1036/LĐTBXH-TCGDNN

V/v đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
587/TCGDNN-ĐTCQ

V/v hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
345/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
171/QĐ-LĐTBXH

Về việc kiện toàn Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
214/TCGDNN-ĐTCQ

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
14/TCGDNN-ĐTCQ

V/v Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2020

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2356/TCGDNN-ĐTCQ

V/v cập nhật thông tin cơ sở GDNN vào phần mềm quản lý tuyển sinh

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1216/QĐ-LĐTBXH

Về việc đính chính Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1474/TB-TCGDNN

Thông báo về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2113/LĐTBXH-TCGDNN

Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh TC, CĐ năm 2019


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
668/TCGDNN-ĐTCQ

Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
305/TCGDNN-ĐTCQ

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
306/TCGDNN-ĐTCQ

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Từ Đà Nẵng trở vào phía Nam)


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
270/TCGDNN-ĐTCQ

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
617-NQ/BCSĐ

Nghị Quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
3113/TCGDNN-ĐTCQ

V/v báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
4255/LĐTBXH-TCGDNN

Về việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng và quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh trình độ trung cấp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2377/TCGDNN-ĐTCQ

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp, cao đẳng

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1664/TCGDNN-ĐTCQ

V/v Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2018

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
926/QĐ-LĐTBXH

Về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ CH Liên Bang Đức để ĐT thí điểm cấp bằng cao đẳng của Đức và cấp bằng cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế

Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2817/LĐTBXH-TCGDNN

Về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
885/QĐ-LĐTBXH

Thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1841/LĐTBXH-TCGDNN

Về việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
632/TCGDNN-ĐTCQ

V/v cập nhật, bổ sung Danh mục ngành nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
589/TCGDNN-ĐTCQ

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
591/TCGDNN-ĐTCQ

Về việc tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
203/QĐ-TCGDNN

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
786/LĐTBXH-TCGDNN

Về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1647/TCDN-DNCQ

V/v phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1050/TCDN-DNCQ

V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
106/TCDN-DNCQ

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
07/2019/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
06/2019/TT-BLĐTBXH

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
15/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật GDNN


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
03/2019/TT-BLĐTBXH

Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
56/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
55/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
34/2018/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
54/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
52/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và thú y


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
51/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xây dựng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
50/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật mỏ và kỹ thuật khác


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
48/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
47/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
46/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực vật liệu, luyện kim, sản xuất và công nghệ kỹ thuật khác


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
45/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật kiến trúc, công trình xây dựng, cơ khí, điện, điện tử


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
44/2018TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
41/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực báo chí, thông tin, kinh doanh và quản lý


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
40/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, mỹ thuật và ngôn ngữ


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
24/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
23/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
21/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
13/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
12/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
11/2018/TT-BLĐTBXH

Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
10/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
37/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
36/2017/TT-BLĐTBXH

Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
29/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
34/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
27/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
12/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
10/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
09/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
03/2017/TT-BLĐTBXH

Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
18/2017/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
01/2017/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
74/2014/QH13

Luật Giáo dục nghề nghiệp


Văn bản QPPLvan-ban-qppl
123/TTg-KGVX

V/v gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng CP


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1673/QĐ-TCGDNN

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và nông nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1672/QĐ-TCGDNN

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1671/QĐ-TCGDNN

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1670/QĐ-TCGDNN

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh kinh doanh, quản lý và pháp luật


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1669/QĐ-TCGDNN

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2350/TCGDNN-ĐTCQ

Về kế hoạch chuyên gia Đức hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2097/TCGDNN-ĐTCQ

Mời các trường tham dự Hội nghị tập huấn và hướng dẫn tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức tại 45 trường


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1664/TCGDNN-ĐTCQ

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm định tại 45 trường, 66 lớp đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1469/TCGDNN-ĐTCQ

Đề nghị các trường đẩy mạnh công tác tuyển sinh để đủ số lượng, chất lượng theo quy định; gắn kết chặt chẽ với các DN trong quá trình đào tạo


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
667/TCGDNN-ĐTCQ

Đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
26/TCGDNN-ĐTCQ

Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá 45 trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
3423/LĐTBXH-TCGDNN

V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1646/TCDN-DNCQ

V/v chia sẻ dữ liệu tuyển sinh và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2691/BGDĐT-GDĐH

V/v phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
1781/LĐTBXH-TCGDNN

V/v phối hợp trong một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh
2936/LĐTBXH-TCDN

V/v hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực


Văn bản hành chínhvan-ban-hanh-chinh