Văn bản – Tài liệu

Nội dung tài liệu xem/tải xuống tại cột Tệp đính kèm

Ảnh bìaTên dự thảo/tài liệuTệp đính kèm
biaTài liệu Hội nghị Đối thoại chính sách và Sơ kết giữa kỳ dự án Đan Mạch-
biats2022Cẩm nang tuyển sinh các trình độ Giáo dục nghề nghiệp năm 2022-
biaTài liệu Hội nghị tuyển sinh năm 2022-
cover page HNTS - LogisticHội nghị Tuyển sinh, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Logistics-
cover page HNTSHội nghị Tuyển sinh - Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng năm 2022-
report1Báo cáo nghiên cứu: Công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở GDNN nước ngoài cấp-
report2Báo cáo nghiên cứu: Hệ thống giáo dục của một số quốc gia (Phục vụ Công nhận văn bằng, chứng chỉ do cơ sở GDNN nước ngoài cấp)-
bcncBáo cáo nghiên cứu: Giáo dục nghề nghiệp do ngành dẫn dắt và mô hình hội đồng kỹ năng ngànhHội nghị gắn kết doanh nghiệp năm 2021-
biaHội nghị gắn kết doanh nghiệp năm 2021-
tailieu3011Tài liệu Tọa đàm khoa học: Thực trạng và giải pháp đào tạo trực tuyến đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp-
tailieu3011Tài liệu Tọa đàm: “Các giải pháp đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng lao động, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội”-
tailieu3011Tài liệu Tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030-
tailieu3011Tài liệu tọa đàm khoa học: Phát triển nhân lực trong Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài tại Việt Nam-
bia 4.0Đề án đào tạo, đào tạo lại 4.0-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e15347354495531. Chương trình Hội thảo giáo dục 2019

2. Kỷ yếu Hội thảo giáo dục 2019
-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Báo cáo tư vấn cho Việt Nam về GDNN thích ứng CMCN lần thứ tư do Bộ Kinh tế và Tài chính, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn quốc, Viện Giáo dục nghề nghiệp Hàn Quốc (KRIVERT) phối hợp triển khai (năm 2019/2020)-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Hội thảo về chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Tài liệu hội nghị tuyển sinh năm 2021-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Cẩm nang hướng dẫn sử dụng đào tạo, bồi dưỡng theo NQ68
-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Tờ trình và Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Tờ trình và Dự thảo Thông tư Quy định về liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Tài liệu kèm theo văn bản số 86 CV ĐTCQ của Vụ Đào tạo chính quy về lập kế hoạch năm 2022 triển khai CTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả-
ho-so-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-e1534735449553Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Thí điểm đào tạo, đào tạo lại nâng tầm kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"-
Hoi nghi 29-12Tài liệu Hội nghị "Tổng kết hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững năm 2020 - Nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2021"-
QR cam nang gan ket CSGDNN va DNCẩm nang Gắn kết cơ sở Giáo dục nghề nghiệp với Doanh nghiệp-
1607940269Tài liệu Tọa đàm khoa học: Các đột phá trong chiến lược phát triển Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030-
Tai lieu CDRTài liệu Hội nghị tập huấn Thẩm định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp năm 2020-
biadt - Copy-
biadt
-
bia-
kn hoc tap online-
biadt
biaHNTS
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO - VIỆC LÀM NĂM 2020

Báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020...
-
TLkosen
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁO DỤC KOSEN - NHẬT BẢN

Giới thiệu hệ thống giáo dục KOSEN - Nhật Bản, Sự Độc Đáo và Thành Công...
-
GTPMQLSLTS
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỐ LIỆU TUYỂN SINH - TỐT NGHIỆP - VIỆC LÀM

Phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh - tốt nghiệp - việc làm là phần mềm được xây dựng để hỗ trợ việc thống kê, tổng hợp và báo cáo số lượng tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm trên toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả...
-
baocaoTS-
gdnnv1tl
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước, là nơi cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, GDNN là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. GDNN được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên...
-