Văn bản – Tài liệu

Nội dung tài liệu xem/tải xuống tại cột Tệp đính kèm

Ảnh bìaTên dự thảo/tài liệuTệp đính kèmGóp ý
bia-
kn hoc tap online-
biadt
biaHNTS
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO - VIỆC LÀM NĂM 2020

Báo cáo đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020...
-
TLkosen
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁO DỤC KOSEN - NHẬT BẢN

Giới thiệu hệ thống giáo dục KOSEN - Nhật Bản, Sự Độc Đáo và Thành Công...
-
GTPMQLSLTS
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỐ LIỆU TUYỂN SINH - TỐT NGHIỆP - VIỆC LÀM

Phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh - tốt nghiệp - việc làm là phần mềm được xây dựng để hỗ trợ việc thống kê, tổng hợp và báo cáo số lượng tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm trên toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả...
-
baocaoTS-
gdnnv1tl
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÌ MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước, là nơi cung ứng nhân lực lao động qua đào tạo cho thị trường lao động. Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, GDNN là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. GDNN được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên...
-