Văn bản hành chính

Số hiệuT.g ban hànhTrích yếuLink
05/2023/TT-BLĐTBXH15/6/2023

Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


04/2023/TT-BLĐTBXH15/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


1603/LĐTBXH-TCGDNN04/5/2023

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư


750/GCNĐKHĐLK-TCGDNN25/4/2023

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


381/GCNĐKHĐLK-TCGDNN10/3/2023

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


2692/TCGDNN/ĐTCQ05/12/2022

V/v Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2022


2132/TCGDNN-ĐTCQ07/10/2022

V/v đẩy mạng đào tạo chương trình chất lượng cao


941/TCGDNN-ĐTCQ19/5/2022

V/v đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ Úc


931/TCGDNN-ĐTCQ18/5/2022

V/v đăng ký thông tin trong cuốn “Cẩm nang tuyển sinh các trình độ GDNN năm 2022”


780/GCNĐKHĐLK-TCGDNN29/4/2022

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


347/QLLĐNN-ĐLAM30/3/2022

V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức


410/GCNĐKHĐLK-TCGDNN11/3/2022

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


84/QĐ-TCGDNN07/3/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022


304/TCGDNN-ĐTCQ01/3/2022

V/v Liên kết đào tạo và đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp


266/HĐT-ĐTCQ24/02/2022

V/v họp Hội đồng thi quốc gia 22 nghề Đức


333/LĐTBXH-TCGDNN16/02/2022

V/v đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học tập trung và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022


191/TCGDNN-ĐTCQ11/02/2022

V/v mời tham dự tập huấn hội đồng thi 22 nghề thí điểm chuyển giao từ Đức


49/QĐ-HĐT11/02/2022

Quyết định Sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định số 632/QĐ-HĐT ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia 22 nghề Đức


33/QĐ-HĐT26/01/2022

Quyết định Sửa đổi phụ lục kèm theo Quyết định số 632/QĐ-HĐT ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng thi quốc gia 22 nghề Đức


102/TCGDNN-ĐTCQ19/01/2022

V/v kế hoạch chuyên gia Đức hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm


101/TCGDNN-ĐTCQ19/01/2022

V/v dự tập huấn hội đồng thi


112/LĐTBXH-TCGDNN13/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào Việt Nam


36/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (thành phố Hồ Chí Minh)


35/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Hà Nội)


34/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Quảng Ngãi)


33/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Thừa Thiên – Huế)


32/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Bình Dương)


31/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Đồng Nai)


30/TCGDNN-ĐTCQ11/01/2022

V/v hỗ trợ chuyên gia CHLB Đức nhập cảnh vào địa phương (Vĩnh Phúc)


22/TCGDNN-ĐTCQ10/01/2022

V/v tăng cường tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đối tượng bộ đội xuất ngũ


645/QĐ-TCGDNN30/12/2021

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1447/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”


632/QĐ-HĐT28/12/2021

Quyết định Thành lập hội đồng thi cho 22 nghề đào tạo thí điểm theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức


2774/TCGDNN-ĐTCQ02/12/2021

V/v tổng kết năm học thứ hai đào tạo thí điểm 22 nghề Đức


2629/GCNĐKHĐLK-TCGDNN18/11/2021

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


4052/LĐTBXH-TCGDNN12/11/2021

V/v hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19


5047/BGDĐT-GDTX03/11/2021

V/v thực hiện giảng dạy Chương trình GDTX trong các cơ sở đào tạo nghệ thuật


2304/TCGDNN-ĐTCQ21/10/2021

V/v đánh giá tình hình triển khai giảng dạy và học tập môn Giáo dục chính trị


2036/TCGDNN-ĐTCQ16/9/2021

V/v tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến


1972/TCGDNN-ĐTCQ08/9/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở GDNN lần 2


2958/LĐTBXH-TCGDNN01/9/2021

V/v góp ý dự thảo Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng CP tại HN tổng kết năm học 2020-2021


1446/QĐ-TTg30/8/2021

Phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”


2883/LĐTBXH-TCGDNN30/8/2021

V/v đào tạo thí điểm 22 nghề cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19


1895/GCNĐKHĐLK-TCGDNN30/8/2021

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài


1843/TCGDNN-ĐTCQ23/8/2021

V/v chuẩn bị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19


2807/LĐTBXH-TCGDNN23/8/2021

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn ứng phó với dịch bệnh COVID-19


1796/TCGDNN-ĐTCQ16/8/2021

V/v tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài


316/QĐ-TCGDNN30/7/2021

Ban hành Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19


2321/LĐTBXH-TCGDNN19/7/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp


2077/LĐTBXH-TCGDNN05/7/2021

V/v góp ý các dự thảo thông tư về tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo


2059/LĐTBXH-TCGDNN02/7/2021

V/v hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


1415/TCGDNN-ĐTCQ02/7/2021

V/v hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên theo học chương trình chuyển giao từ Đức


2570/BGDĐT-GDTX22/6/2021

V/v giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT trong trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ


1272/TCGDNN-ĐTCQ17/6/2021

V/v tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề Đức


2444/BGDDT-GDTX11/6/2021

V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT và giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT trong trường trung cấp, cao đẳng


1109/TCGDNN-ĐTCQ28/5/2021

V/v góp ý dự thảo Công văn hướng dẫn giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong trường trung cấp, cao đẳng


1066/TCGDNN-ĐTCQ26/5/2021

V/v tổng kết công tác hướng dẫn đào tạo của chuyên gia Đức


249/QĐ-HĐT25/5/2021

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi quốc gia 22 nghề của Đức và Quy chế thi 22 nghề Đức


1486/LĐTBXH-TCGDNN24/5/2021

V/v tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các trình độ giáo dụng nghề nghiệp năm 2021


211/CV-DTCQ13/5/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư về tổ chức đào tạo trình độ TC, CĐ


232/QĐ-TCGDNN10/5/2021

Quyết định Thành lập Hội đồng thi quốc gia cho 22 nghề đào tạo thí điểm theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức


1850/BGDDT-QLCL07/5/2021

V/v phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh năm 2021


482/QLLĐNN-ĐLAM15/4/2021

V/v thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức


164/QĐ-TCGDNN05/4/2021

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững giai đoạn 2021 – 2025326/TCGDNN-ĐTCQ04/3/2021

Hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


24/2020/TT-BLĐTBXH30/12/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng26/2020/TT-BLĐTBXH30/12/2020

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


2939/TCGDNN-ĐTCQ16/12/2020

Kế hoạch chuyên gia Đức hướng dẫn online (bổ sung) các trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


2658/TCGDNN-ĐTCQ16/11/2020

Mời các trường dự hội nghị tổng kết năm thứ nhất và triển khai kế hoạch năm thứ 2


2569/TCGDNN-ĐTCQ05/11/2020

Đề nghị các trường tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tổ chức đào tạo lớp thí điểm năm học thứ nhất, triển khai kế hoạch năm học thứ hai


4656/BGDĐT-GDTrH02/11/2020

V/v giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp


09/QD-CQTTr19/10/2020

V/v kiện toàn Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực4066/LĐTBXH-TCGDNN16/10/2020

V/v giảng dạy văn hóa THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trình độ trung cấp607/QĐ-TCGDNN21/9/2020

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 980/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trường Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới3254/LĐTBXH-TCGDNN20/8/2020

V/v tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19


980/QĐ-LĐTBXH11/8/2020

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới


1819/TCGDNN-ĐTCQ11/8/2020

V/v tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại


2857/BGDĐT-GDTX31/7/2020

V/v hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp dạy nghề tại các cơ sở GDTX


2744/LĐTBXH-TCGDNN23/7/2020

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020


1617/TCGDNN-ĐTCQ21/7/2020

V/v triển khai phần mềm quản lý số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, việc làm


1050/TCDN-DNCQ11/5/2017

V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp


1353/TCGDNN-ĐTCQ19/6/2020

Về tuyển sinh thêm 1 lớp Công nghệ ô tô theo chương trình Đức


1261/TCGDNN-ĐTCQ08/6/2020

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020 (Giấy mời dự HNTS khu vực phía Nam)


1261/TCGDNN-ĐTCQ08/6/2020

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020


24/CT-TTg28/5/2020

Về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới


1164/TCGDNN-DTCQ25/5/2020

V/v hướng dẫn áp dụng chương trình tiếng Anh chuyên ngành1673/LĐTBXH-TCGDNN15/5/2020

V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến


1033/TCGDNN-ĐTCQ14/5/2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH

192/QĐ-TCGDNN28/4/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững năm 2020


886/TCGDNN-ĐTCQ24/4/2020

V/v đẩy mạnh gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

1301/LĐTBXH-TCGDNN14/4/2020

V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến


790/TCGDNN-ĐTCQ14/4/2020

V/v hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử

783/KH-TCGDNN10/4/2020

Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp


776/TCGDNN-ĐTCQ09/4/2020

Hướng dẫn các trường về đẩy mạnh ứng dụng CNTT tổ chức đào tạo trong bối cảnh Covid-19; đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ; báo cáo định kỳ hàng tháng


775/TCGDNN-ĐTCQ09/4/2020

V/v hướng dẫn sử dụng chuẩn đầu ra trong việc phát triển chương trình đào tạo


1036/LĐTBXH-TCGDNN23/3/2020

V/v đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao


587/TCGDNN-ĐTCQ17/3/2020

V/v hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19


345/TCGDNN-ĐTCQ21/02/2020

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch COVID-19


171/QĐ-LĐTBXH14/02/2020

Về việc kiện toàn Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững


214/TCGDNN-ĐTCQ07/02/2020

V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp


14/TCGDNN-ĐTCQ03/01/2020

V/v Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2020

2356/TCGDNN-ĐTCQ12/11/2019

V/v cập nhật thông tin cơ sở GDNN vào phần mềm quản lý tuyển sinh

1216/QĐ-LĐTBXH28/08/2019

Về việc đính chính Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04


1474/TB-TCGDNN01/08/2019

Thông báo về việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức


2113/LĐTBXH-TCGDNN31/05/2019

Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh TC, CĐ năm 2019


668/TCGDNN-ĐTCQ26/04/2019

Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019


305/TCGDNN-ĐTCQ28/02/2019

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc)


306/TCGDNN-ĐTCQ28/02/2019

V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (Từ Đà Nẵng trở vào phía Nam)


270/TCGDNN-ĐTCQ25/02/2019

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo giáo trình môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp, cao đẳng

617-NQ/BCSĐ28/12/2018

Nghị Quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030


3113/TCGDNN-ĐTCQ04/12/2018

V/v báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018

4255/LĐTBXH-TCGDNN11/10/2018

Về việc tuyển sinh trung cấp, cao đẳng và quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh trình độ trung cấp


2377/TCGDNN-ĐTCQ01/10/2018

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Chương trình môn học tiếng Anh trình độ trung cấp, cao đẳng

1664/TCGDNN-ĐTCQ20/07/2018

V/v Báo cáo công tác tuyển sinh, kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2018

926/QĐ-LĐTBXH18/07/2018

Về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ CH Liên Bang Đức để ĐT thí điểm cấp bằng cao đẳng của Đức và cấp bằng cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế

2817/LĐTBXH-TCGDNN13/07/2018

Về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS


885/QĐ-LĐTBXH10/07/2018

Thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững


1841/LĐTBXH-TCGDNN14/05/2018

Về việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở


632/TCGDNN-ĐTCQ04/04/2018

V/v cập nhật, bổ sung Danh mục ngành nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng


589/TCGDNN-ĐTCQ29/3/2018

Về việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp


591/TCGDNN-ĐTCQ29/03/2018

Về việc tuyển sinh năm 2018 và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng


203/QĐ-TCGDNN28/03/2018

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội


786/LĐTBXH-TCGDNN02/03/2018

Về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp


1647/TCDN-DNCQ04/07/2017

V/v phê duyệt mã trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp


1050/TCDN-DNCQ11/05/2017

V/v Hướng dẫn quy định và quản lý mã trường cao đẳng, trường trung cấp


106/TCDN-DNCQ19/01/2017

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp


123/TTg-KGVX31/01/2020

V/v gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng CP


1673/QĐ-TCGDNN27/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và nông nghiệp


1672/QĐ-TCGDNN27/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật


1671/QĐ-TCGDNN27/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật


1670/QĐ-TCGDNN27/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh kinh doanh, quản lý và pháp luật


1669/QĐ-TCGDNN27/12/2019

Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng vị trí việc làm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nghệ thuật, báo chí và thông tin


2350/TCGDNN-ĐTCQ11/11/2019

Về kế hoạch chuyên gia Đức hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


2097/TCGDNN-ĐTCQ15/10/2019

Mời các trường tham dự Hội nghị tập huấn và hướng dẫn tổ chức đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức tại 45 trường


1664/TCGDNN-ĐTCQ20/8/2019

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm định tại 45 trường, 66 lớp đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức


1469/TCGDNN-ĐTCQ31/7/2019

Đề nghị các trường đẩy mạnh công tác tuyển sinh để đủ số lượng, chất lượng theo quy định; gắn kết chặt chẽ với các DN trong quá trình đào tạo


667/TCGDNN-ĐTCQ26/4/2019

Đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo bộ chương trình chuyển giao từ Đức


26/TCGDNN-ĐTCQ07/01/2019

Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá 45 trường đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức


3423/LĐTBXH-TCGDNN16/8/2017

V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017


1646/TCDN-DNCQ04/7/2017

V/v chia sẻ dữ liệu tuyển sinh và giảng dạy văn hóa THPT trong các trường trung cấp, cao đẳng


2691/BGDĐT-GDĐH23/6/2017

V/v phối hợp một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp


1781/LĐTBXH-TCGDNN10/5/2017

V/v phối hợp trong một số hoạt động giáo dục nghề nghiệp


2936/LĐTBXH-TCDN27/7/2015

V/v hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực