Trượt lớp 10 công lập, cánh cửa vẫn rộng mở

Cập nhật ngày:08/08/2020

 Không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội vẫn còn các mô hình trường khác như ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp… sẵn sàng chào đón học sinh.

Mời các bạn theo dõi tại đây