Triển khai kế hoạch và phương hướng hoạt động Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực Nông nghiệp

Sáng ngày 15/01/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế, ILO tại Việt Nam tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 về Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực Nông nghiệp. Tham dự cuộc họp có ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề thuộc Tổng cục; bà Valentina Barcucci, Phó Giám đốc ILO Việt Nam; đại diện Viện Chính sách và Phát triển NNNT, Viện chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Hiệp hội Khoa học – Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam; Hiệu trưởng các trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Cao đẳng nghề Đà Lạt, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật và Thủy sản.

Cuộc họp lần này được tổ chức để bàn cụ thể về nội dung, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 triển khai Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề án thí điểm thành lập Hội động kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp (gọi tắt là Hội đồng) theo đề xuất của Tổ chức Lao động quốc tế ILO với ba vấn đề: Giới thiệu lại một lần nữa về mô hình Hội đồng ngành, thí điểm trong ngành Nông nghiệp; thảo luận các nội dung về thành lập, kiện toàn Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp và các hoạt động sắp tới của Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp.

Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và ILO tặng hoa chúc mừng Ban đại diện lâm thời của Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề đã trình bày nội dung về phát triển kỹ năng nghề, nội dung tổng quan về đề án thí điểm thành lập Hội động kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp; đề xuất cơ cấu tổ chức, vai trò của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp. Theo đó, việc đầu tiên cần thực hiện để triển khai dự án thí điểm trong năm 2020 là kiện toàn cơ cấu tổ chức của Hội đồng kỹ năng nghề ngành nông nghiệp. Để làm được điều này, các đại biểu dự họp đã thống nhất đề xuất ban đại diện lâm thời của Hội đồng Kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp gồm năm thành viên.

Ban đại diện lâm thời đã dành phần lớn thời gian bàn thảo về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Hội đồng và nội dung nhiệm vụ trong năm 2020 thực hiện thí điểm đề án Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp. Về cơ cấu tổ chức Hội đồng kỹ năng nghề, các đại biểu đều cho rằng việc tham gia Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp là trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện nhưng phải có cam kết về trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng. Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng. Cần sớm xây dựng và ban hành cơ chế hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, bên cạnh các thành viên thuộc Hội đồng, Hội đồng kỹ năng nghề có thể huy động thêm các chuyên gia có kinh nghiệm đào tạo, phát triển kỹ năng nghề trong lĩnh vực nông nghiệp để triển khai các nhiệm vụ của dự án thí điểm Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp.

Về nội dung nhiệm vụ thực hiện thí điểm Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp, các đại biểu tham dự thống nhất kế hoạch phân công dự kiến cho 6 nhóm thành viên theo 6 nhóm nội dung dự kiến: Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kỹ năng; tham vấn chính sách; tham gia các hoạt động kỹ thuật; vận động và tham gia đóng góp cải thiện giáo dục nghề nghiệp; Công tác truyền thông; Báo cáo tổng kết. Trên cơ sở phân công, các nhóm phụ trách sẽ nghiên cứu, đề xuất các hoạt động cụ thể, dựa trên nguyên tắc ưu tiên, tránh dàn trải về nội dung và trên cơ sở tham chiếu nội dung E –Scan trong ngành nông nghiệp.

Bên cạnh nội dung thực hiện, các đại biểu cũng quan tâm về cơ chế tài chính giúp cho Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp vận hành theo dự án thí điểm. Đại diện ILO cho biết, ILO sẽ tài trợ 100% kinh phí thực hiện dự án thí điểm Hội đồng kỹ năng nghề ngành Nông nghiệp căn cứ các nội dung công việc đề xuất. ILO cũng khuyến khích các nguồn lực xã hội cho các hoạt động thực hiện dự án thí điểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng cho biết, Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực Nông nghiệp là một trong hai Hội đồng kỹ năng nghề đầu tiên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt thí điểm đầu tiên ở Việt Nam. Đây cũng là hoạt động triển khai ngay sau khi Bộ Luật lao động sửa đổi được quốc hội thông qua. Mô hình thí điểm nhằm đúc rút kinh nghiệm và hoàn thiện Hội đồng kỹ năng nghề phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề và chuẩn hóa lực lượng lao động trong lĩnh vực Nông nghiệp.

VP TCGDNN