Triển khai đào tạo trực tuyến môn học chung (tiếng Anh, Tin học) trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý đào tạo của các nhà trường, nhất là trong bối cảnh cả nước nói chung và hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói riêng đang chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Bên cạnh các ứng dụng đào tạo trực tuyến sẵn có trên Internet đã khuyến nghị các trường áp dụng triển khai thực hiện, Tổng cục GDNN đã tổ chức xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến cho 2 môn học tiếng Anh và Tin học, đây là 2 môn học thuộc khối các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Ảnh minh họa

Chương trình đào tạo trực tuyến 2 môn học tiếng Anh và Tin học được thiết kế chạy trên hệ thống Website của TC GDNN, có địa chỉ: https://mhctructuyen.gdnn.gov.vn hoặc có thể truy cập qua website của Vụ Đào tạo chính quy tại địa chỉ: https://daotaocq.gdnn.gov.vn. Người học tham gia học tập có thể sử dụng máy tính cá nhân hoặc các thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS hoặc Android để truy cập vào bài học.

Nội dung chương trình đào tạo trực tuyến được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung chương trình môn học chung tiếng Anh và Tin học được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo các Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 và Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018. Mỗi bài học trong chương trình đào tạo trực tuyến được thiết kế gồm: Video giảng dạy của giáo viên; Nội dung bài học; Các tài liệu minh họa, tham khảo; Nội dung và câu hỏi ôn tập, kiểm tra, đánh giá kết thúc bài học. Tất cả các nội dung đều có thể in ra để lưu trữ, tham khảo về sau.

Các trường đăng ký đào tạo trực tuyến theo chương trình này sẽ được cấp 01 tài khoản và quyền quản trị riêng để tổ chức đào tạo, quản lý lớp học, quản lý học sinh – sinh viên, quản trị nội dung học tập mà trường được phân cấp, xử lý các vấn đề kỹ thuật và phân công giáo viên hỗ trợ học sinh – sinh viên trong quá trình học tập.

Người học đăng ký học tập theo hướng dẫn của nhà trường sẽ được cấp 01 tại khoản học tập để đăng nhập vào chương trình. Khi được cấp tài khoản học tập người học có thể tham gia học mọi lúc, mọi nơi và thực hiện chương trình học trong 1 khoảng thời gian nhất định theo quy định của nhà trường để đảm kế hoạch, tiến độ chung toàn khóa.

Trong quá trình học tập, người học phải qua được bài kiểm tra, đánh giá ở cuối mỗi bài học mới được đăng nhập vào bài học tiếp theo. Đối với môn tin học, người học phải qua được bài kiểm tra, đánh giá của chương đã học mới được tiếp tục đăng nhập vào chương tiếp theo. Cuối mỗi chương trình môn học có bài kiểm tra kết thúc môn. Các bài kiểm tra đều được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính hoặc các thiết bị di động.
Để việc kiểm tra, đánh giá được đảm bảo trung thực và chính xác, tránh việc làm bài, kiểm tra hộ, các trường có thể áp dụng hình thức kiểm tra tập trung tại trường đối với các bài kiểm tra kết thúc môn học.

Để đăng ký tham gia đào tạo trực tuyến theo chương trình, các trường phải đảm bảo có hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đội ngũ cán bộ kỹ thuật, giáo viên đáp ứng được yêu cầu của chương trình, cung cấp các thông tin đăng ký với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để được cấp tài khoản quản trị hệ thống và hướng dẫn sử dụng chương trình. Người học cũng cần phải có các thiết bị truy cập tối thiểu như máy tính cá nhân hoặc Smart phone với cấu hình phù hợp có thể truy cập Internet để tham gia học tập.

Các yêu cầu về điều kiện, trang thiết bị tối thiểu và hướng dẫn các trường đăng ký tham gia chương trình đào tạo trực tuyến được đăng tải trên website của Vụ Đào tạo chính quy, các trường có thể truy cập để tải về Công văn hướng dẫn số 790/TCGDNN-ĐTCQ ngày 14/4/2020 theo đường link: https://daotaocq.gdnn.gov.vn/van-ban-hanh-chinh

Chương trình đào tạo trực tuyến môn học tiếng Anh và Tin học là chương trình miễn phí và không bắt buộc thực hiện, nếu trường nào không áp dụng thì vẫn có thể tổ chức giảng dạy bằng phương thức truyền thống và theo các chương trình môn học chung đã ban hành.
Việc triển khai áp dụng đào tạo trực tuyến sẽ giúp các trường linh hoạt hơn trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo. Người học cũng có nhiều lựa chọn trong việc xác định thời gian học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu của cá nhân, nhất là trong bối cảnh hiện nay./.

Ngọc Hà