Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025

Chiều ngày 22/6 tại Tp. Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do TS.Trương Anh Dũng Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở LĐTBXH Tp HCM về triển khai nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Tham gia đoàn công tác có thủ trưởng các Vụ, đơn vị của Tổng cục như: Vụ Đào tạo chính quy, Vụ Pháp chế – Thanh Tra, Vụ Cơ sở Vật chất và thiết bị, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Nhà giáo và Văn phòng Tổng cục.

Ảnh 1 – TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu đề dẫn, khai mạc buổi làm việc

Về phía Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh có đồng chí: Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, hiệu trưởng của 14 trường cao đẳng, trung cấp có ngành, nghề trọng điểm trực thuộc thành phố.

Tại buổi làm việc, Ông Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh báo cáo với đoàn công tác về kết quả công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh năm 2019, 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2020 – định hướng giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại toàn thành phố có 204 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 54 trường cao đẳng, 64 trường trung cấp, 86 trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Năm 2019 toàn Thành phố tuyển sinh được 509.550 học sinh, sinh viên (trong đó: trình độ cao đẳng: 34.738 sinh viên, trình độ trung cấp: 22.042 học sinh, trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng: 452.770 học viên đào tạo cung ứng cho thị trường lao động 247.366 người học sau tốt nghiệp các trình độ. Tinh đến cuối tháng 5 năm 2020, đã có 83% lao động đang làm việc đã qua đào tạo. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đạt trên 85%, một số cơ sở tỷ lệ này đạt 100%.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng thành phố đã chỉ đạo đưa ra nhiều giải pháp tích cực vượt qua khó khăn như đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đào tạo; các cơ sở GDNN chủ động trong việc hợp tác với các nước trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận chuẩn khu vực; đẩy mạnh việc liên kết đào tạo thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo…
Bênh cạnh những kết quả đạt được thì công tác giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số khó khăn như tâm lý coi trọng bằng cấp và chưa thấy tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa chủ động liên kết với các doanh nghiệp; công tác quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục còn bất hợp lý, đầu tư cơ sở vật chất còn chậm…

Ảnh 2 – Quang cảnh chung tại phiên họp

Từ những khó khăn trên, tại buổi làm việc Sở LĐTBXH cũng đã đề xuất nhiều vấn đề với Bộ LĐTBXH tham mưu Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định bổ sung thẩm quyền của Sở LĐTBXH trong việc cấp giấy chứng nhận bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp trở xuống; công bố danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc, đưa vào sử dụng phần mềm báo cáo trực tuyến thống nhất trên toàn quốc.

Tại buổi làm việc ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTBXH báo cáo với Tổng cục GDNN một số nội dung liên phát triển nguồn nhân lực của Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh xác định có 2 nhiệm vụ trọng tâm và 01 bước đột phá để phát triển giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh cũng sẽ báo cáo lại Thành phố về rà soát lại các chính sách trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Đồng thời cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biên trong nhận thức của phụ huynh, học sinh, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp để tạo việc làm cho lao động sau đào tạo và kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đồng thời có chính sách thu hút giáo viên giỏi tiếp tục nâng cao chất lượng của nhà trường.

Ảnh 3 – Trao đổi, thảo luận tại phiên họp

Kết thúc buổi làm việc, TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đánh giá Tp. Hồ Chí Minh có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giáp dục nghề nghiệp mạnh hơn nữa. Đề nghị Sở LTBXH Tp. Hồ Chí Minh hoàn thiện và bổ sung nội dung báo cáo về giáo dục nghề nghiệp trong báo cáo cần làm rõ về kết quả và đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng cục trưởng cũng nhất trí với đề xuất của Sở LĐTBXH việc định kỳ làm việc 02 lần trong 1 năm để bàn về công tác GDNN trong địa bàn. Đề nghị Sở LĐTBXH tham mưu cho Thành phố để tổ chức thực hiện triển Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyển sinh, giải quyết việc làm thông qua Hội chợ việc làm và các buổi tư vẫn tuyển sinh. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025 đề nghị Thành phố ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, đề nghị Thành phố xây dựng Đề án về tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng cục GDNN sẽ phối hợp với Tp. Hồ Chí Minh để tổ chức thực hiện công tác đào tạo chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về xây dựng kế hoạch năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đề nghị Thành phố ưu tiên, quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp, đưa nhiệm vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ tp. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới./.

Thu Trang