Tọa đàm “Tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – thuận lợi và những khó khăn”

(Dân sinh) – Ngày 6/9/2019 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng với Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với nội dung “Tự chủ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – thuận lợi và những khó khăn”.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh phát biểu khai mạc, đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu khai mạc, đề dẫn cho buổi Tọa đàm, TS Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói riêng là vấn đề đã được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm trong những năm gần đây. Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đã xác định tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo là một trong những giải pháp để thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị, tâm huyết, đồng thời cũng đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường, góp phần đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong các cơ sở GDNN trong thời gian tới, đồng thời giúp cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

PV (theo http://baodansinh.vn/)