Tọa đàm triển khai thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 6/8/2021, Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động theo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 với 07 tỉnh, thành phố mà Vụ được phân công phụ trách.

Tọa đàm có sự tham dự của gần 80 đại biểu bao gồm: lãnh đạo và cán bộ của Vụ Đào tạo chính quy, lãnh đạo và cán bộ của 07 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và lãnh đạo các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn 07 tỉnh/thành phố.

Hình ảnh tại Tọa đàm
Hình ảnh tại Tọa đàm

Tại Tọa đàm, TS. Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã thông tin, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gồm các đối tượng được hưởng chính sách, điều kiện thực hiện chính sách, quy trình thực hiện, cách thức thực hiện và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả chính sách.

Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở GDNN đã trao đổi, thảo luận và báo cáo những kết quả triển khai ở địa phương, cơ sở GDNN, đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện.

Kết thúc Tọa đàm TS. Vũ Xuân Hùng đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở GDNN cần thành lập các Tổ triển khai thực hiện chính sách; chủ động, tích cực tiếp cận, kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để hướng dẫn đề xuất, lập hồ sơ để nghị cũng như xây dựng các phương án đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Việc triển khai thực hiện chính sách không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp mà còn là giải pháp để phát triển các cơ sở GDNN, tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực./.

VỤ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY