Tọa đàm khoa học Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Ngày 30/8/2018, tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã tổ chức Tọa đàm khoa học Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp.

TS Đỗ Năng Khánh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu tại tọa đàm

Đây là buổi Tọa đàmđầu tiên từ khi Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp được thành lập theo phân công của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. Tọa đàm có sự hiện diện của các thành viên Tiểu ban GDNN, các chuyên gia về GDNN, các nhà quản lý cấp trung ương, địa phương và cấp cơ sở GDNN.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Đỗ Năng Khánh cho biết: Đổi mới công tác quản lý GDNN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động, thương binh và xã hội, góp phần cung cấp nguồn nhân lực qua đào tạo cho phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây cũng là một trong các nội dung được đưa vào chương trình thảo luận của Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực năm 2018.

Ba vấn đề được coi là trọng tâm, đột phá của đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, đó là: Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng trong hệ thống GDNN; gắn kết GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững và tăng cường sự tham gia của hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động GDNN và trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội.

Nội dung chính của Tọa đàm tập trung vào 02 vấn đề cốt lõi gồm: Đổi mới quản lý cơ sở GDNN công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình và Hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Tọa đàm được xem là một diễn đàn mở để chia sẻ kinh nghiệm chuyên gia cũng như thực tế hoạt động của các trường nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý GDNN, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Anh Quang (theo https://baomoi.com/)