Thú y

Giới thiệu chung về nghề

Thú y là một nghề hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, hướng dẫn kỹ thuật,… nhằm bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi theo đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cung cấp cho xã hội các súc sản phẩm an toàn.

Các vị trí làm việc của nghề

Vị trí làm việc của người làm công tác thú y là các trang trại; mạng lưới thú y cấp phường, xã; trạm thú y quận, huyện, tỉnh; các công ty chăn nuôi, công ty thuốc thú y hoặc tự đứng ra kinh doanh cửa hàng thuốc thú y, mở bệnh xá thú y…

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Sử dụng thuốc thú y, vaccine;
 • Sử dụng dụng cụ thú y;
 • Phòng bệnh;
 • Chẩn đoán;
 • Điều trị bệnh;
 • Chống dịch bệnh;
 • Thực hành sản khoa;
 • Gieo tinh nhân tạo;
 • Thực hiện công tác khuyến nông;
 • Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ;
 • Quán triệt luật thú y;
 • Tổ chức, điều hành cơ sở thú y theo từng cấp;
 • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học.

Do tính chất đặc thù của nghề, người hành nghề Thú y phải có khả năng làm việc độc lập và trách nhiệm cao, có tính sáng tạo, tỉ mỉ, có lương tâm nghề nghiệp. Tuy nhiên khi cần làm việc nhóm họ vẫn phải có tinh thần đồng đội, tuân thủ luật lệ của ngành nghề, của cấp trên và hướng dẫn cấp dưới cùng làm việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Dụng cụ khám chữa bệnh: xi lanh, kim tiêm, ống nghe…
 • Các loại thuốc thú y.