Thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành Điều dưỡng đa khoa tại Cộng hòa Liên bang Đức

Ngày 15/4/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhận được Công văn số 482/QLLĐNN-ĐLAM của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành Điều dưỡng đa khoa tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thực hiện phân công của lãnh đạo Tổng cục, Vụ Đào tạo chính quy gửi các trường thông tin nêu trên để thông báo rộng rãi tới người học và tạo cơ hội cho người học được học tập và làm việc tại Cộng hòa liên Đức trong ngành Điều dưỡng đa khoa.

Xem chi tiết tại Công văn số 482/QLLĐNN-ĐLAM.