Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Giới thiệu chung về nghề

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ là nghề thực hiện các công việc: Lấy mẫu vật liệu; đo đạc, thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, hỗn hợp vật liệu xây dựng; thử nghiệm kết cấu công trình; kiểm tra chất lượng cầu trên đường bộ và đường bộ theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm kết quả chính xác, làm việc an toàn và đúng thời gian yêu cầu.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề làm việc như một nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật của công ty, xí nghiệp hoặc tại công trường xây dựng cầu đường bộ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thí nghiệm đất trong phòng thí nghiệm;
 • Thí nghiệm đá;
 • Thí nghiệm cát;
 • Thí nghiệm xi măng;
 • Thí nghiệm kim loại và mối hàn;
 • Thí nghiệm vải địa kỹ thuật;
 • Thí nghiệm gạch xây và gạch xi măng;
 • Thí nghiệm bi tum;
 • Thí nghiệm nhũ tương;
 • Thí nghiệm sơn;
 • Thí nghiệm bê tông xi măng;
 • Thí nghiệm bê tông nhựa;
 • Thí nghiệm vữa xi măng;
 • Thí nghiệm bột khoáng;
 • Thí nghiệm hỗn hợp vật liệu gia cố chất kết dính vô c ơ;
 • Thí nghiệm và kiểm tra hiện trường xây dựng đường bộ;
 • Kiểm tra kết cấu công trình cầu;
 • Thử nghiệm cầu;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Nâng cao trình độ nghề nghiệ

Muốn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, người hành nghề phải có những hiểu biết nhất định về các công việc chủ yếu, vị trí và nơi làm việc, các trang thiết bị sẽ sử dụng trong khi thực hiện công việc.

Công việc được tiến hành trong phòng thí nghiệm, ngoài hiện trường xây dựng cầu đường bộ, tại nơi sản xuất, khai thác vật liệu. Người hành nghề làm việc trong môi trường có nhiều khói, bụi và các chất khí độc hại, luôn tiềm ẩn các diễn biến phát sinh sự cố mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. Người hành nghề cần có đủ sức khỏe, phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các t ình huống xảy ra.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các loại máy, thiết bị và dụng cụ để thí nghiệm vật liệu xây dựng và thử nghiệm chất lượng cầu đường bộ.

Phòng thí nghiệm đúng tiêu chuẩn, có đủ thiết bị chiếu sáng, thiết bị phòng chống cháy nổ.

Bãi xử lý vật liệu sau khi thí nghiệm.

Nhà xưởng, nhà kho, ga ra để xe thí nghiệm.