Thí nghiệm điện

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Thí nghiệm điện thuộc lĩnh vực phân phối, truyền tải điện là một trong những nghề chính trong hệ thống các nghề điện, là nghề có các đặc trưng sau:

 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn điện trong công tác thí nghiệm điện.
 • Lập kế hoạch thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất thiết bị điện.
 • Lập phương án thí nghiệm, lập quy trình thí nghiệm thiết bị.
 • Sử dụng các công cụ, thiết bị thí nghiệm để đo các thông số kỹ thuật của các thiết bị điện, mạch điện, thử nghiệm đặc tính làm việc của các thiết bị điện theo thông số của nhà chế tạo và phù hợp với các tiêu chuẩn và quy phạm điện được ban hành.
 • Hiệu chỉnh đối với các thiết bị trong hệ thống điện dựa vào các tiêu chuẩn của nhà chế tạo, ngành điện, nhà nước và quốc tế đã được ban hành.

Các vị trí làm việc của nghề

Tại các nhà máy điện, trạm biến áp, hệ thống cung cấp và phân phối điện trong dân dụng và nhà máy công nghiệp, phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thí nghiệm các thiết bị điện;
 • Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện;
 • Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất;
 • Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện;
 • Thí nghiệm thiết bị đo lường điện;
 • Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt (áp kế, chân không kế);
 • Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu;
 • Thí nghiệm mẫu hoá.

Điều kiện môi trường: Thí nghiệm trong môi trường bảo đảm các yêu cầu về quy phạm an toàn điện được ban hành và môi trường tiêu chuẩn quy định cho mỗi thiết bị và phép thí nghiệm.

Bối cảnh thực hiện: Thí nghiệm trong khi lắp đặt, sau lắp đặt, thí nghiệm định kỳ và thí nghiệm sau khi đại tu, sửa chữa.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy, thiết bị, dụng cụ chính để thực hiện công việc Thí nghiệm điện: Các khí cụ điện; trang bị điện; rơle bảo vệ và tự động điện; thiết bị đo lường; thiết bị đo lường nhiệt; mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu; mẫu hoá với các thiết bị thử nghiệm chuyên dùng đã được kiểm định định kỳ đạt tiêu chuẩn về sai số, tính an toàn.