Tài liệu tập huấn thẩm định CĐR

Tài liệu tập huấn thẩm định Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng (CĐR)