Tài liệu Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở”

Tài liệu Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

TTTài liệuXem ngayTải xuống
1Chương trình Hội thảo Thực trạng và giải pháp thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCSview-detail
2Báo cáo Tình hình tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học GDNNview-detail
3Khuyến nghị giải pháp triển khai nội dung thí điểm đào tạo trình độ CĐ cho học sinh tốt nghiệp THCS trong Chỉ thị số 24CT-TTgview-detail
4Giới thiệu kinh nghiệm của Đức và một số nước về phân luồng và đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp THCSview-detail
5Mô hình tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh tốt nghiệp THCS liên thông lên trình độ CĐ tại trường CĐ Lý Tự Trọngview-detail
6Đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp THCSview-detail
7Kết hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo liên thông lên CĐ cho học sinh tốt nghiệp THCSview-detail
8Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng học sinh tốt nghiệp THCS người dân tộc thiểu số và người nghèo tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biênview-detail
9Mô hình trường phổ thông trong trường cao đẳng để tham gia đào tạo liên thông trình độ CĐ cho học sinh tốt nghiệp THCS tại trường CĐN Ladecview-detail
10Nhu cầu tuyển sinh và đào tạo liên thông từ TC lên CĐ cho học sinh tốt nghiệp THCSview-detail
11Công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCSview-detail