Sản xuất pin, ắc quy

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Sản xuất pin, ắc quy là nghề sản xuất các nguồn điện hoá học như: Pin khô mangan-kẽm, pin kiềm mangan – kẽm, pin litiion, pin litiion polyme, pin kẽm – bạc, pin niken – cadimi, ắc quy chì, ắc quy niken – cadimi…, để cung cấp năng lượng điện cho một số thiết bị điện trong sinh hoạt và trong công nghiệp.

Các vị trí làm việc của nghề

– Làm việc ở tất cả các vị trí trong quy trình sản xuất pin và ắc quy.

– Làm việc ở các cơ sở kinh doanh pin và ắc quy.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện tất cả các bước trong quá trình sản xuất pin-ắc quy đạt chất lượng, hiệu quả;
 • Vận hành các thiết bị trong sản xuất pin, ắc quy;
 • Điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá tr ình sản xuất;
 • Theo dõi các hoạt động trong quy trình sản xuất, phát hiện đ ược các nguyên nhân và xử lý được một số sự cố phức tạp đúng quy trình, đảm bảo an toàn;
 • Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm trong công nghệ sản xuất pin, ắc quy;
 • Thực hiện việc bảo quản, bảo d ưỡng các máy móc v à thiết bị đúng quy định.

Quá trình sản xuất pin, ắc quy thường phải thực hiện trong môi trường dễ xảy ra cháy nổ, có nhiều tiếng ồn, bụi, axit, kiềm, các dung môi hữu cơ và các hoá chất độc hại khác. Một số yêu cầu người lao động khi hoạt động trong nghề cần thực hiện:

 • Có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng được các kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến kỹ thuật trong sản xuất;
 • Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc trình độ nghề thấp hơn;
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ nghề thấp hơn;
 • Lập kế hoạch và điều chỉnh sản xuất;
 • Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành phân xưởng sản xuất, ca sản xuất, tổ sản xuất được phân công;
 • Có trách nhiệm và có kỷ luật lao động, thực hiện đúng các quy định trong quy trình sản xuất;
 • Có đủ sức khoẻ, thần kinh vững vàng, phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn khi lao động và vệ sinh môi trường.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trong quá trình sản xuất pin, ắc quy có sử dụng các máy và thiết bị như: Thiết bị dập, thiết bị gia công nhựa, máy dập, thiết bị tẩy dầu mỡ, thiết bị tẩy gỉ, thiết bị mạ điện, cân định lượng, thiết bị trộn, thiết bị pha chế dung dịch, máy nén ép, thiết bị xẻ rãnh, thiết bị hóa thành, thiết bị sấy, thiết bị gia nhiệt, các thiết bị lắp ráp pin, vôn kế, ampe kế, điện trở kế và thiết bị bao gói… Các máy móc và thiết bị được sử dụng phù hợp cho từng quy trình sản xuất các sản phẩm pin, ắc quy khác nhau.