Sản xuất phân bón

Giới thiệu chung về nghề

Phân bón là các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ mà trong đó có chứa các chất dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Nghề Sản xuất phân bón là nghề sản xuất các sản phẩm phân bón hoá học như: Phân lân, phân đạm, phân hỗn hợp N-P-K, phân phức hợp DAP.

Các vị trí làm việc của nghề

– Làm việc ở các vị trí trong quy trình sản xuất phân bón.

– Làm việc ở các cơ sở kinh doanh phân bón.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện tất cả các bước trong quá trình sản xuất phân bón đạt chất lượng, hiệu quả;
 • Vận hành các thiết bị trong sản xuất phân bón;
 • Điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá tr ình sản xuất;
 • Theo dõi các hoạt động trong quy tr ình sản xuất, phát hiện đ ược các nguyên nhân và xử lý được một số sự cố phức tạp đúng quy trình, đảm bảo an toàn;
 • Kiểm tra các chỉ ti êu chất lượng của nguyên liệu và sản phẩm trong công nghệ sản xuất phân bón;
 • Thực hiện việc bảo quản, bảo d ưỡng các máy móc v à thiết bị đúng quy định;
 • Có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng được các kỹ thuật, công nghệ mới và có khả năng sáng tạo cải tiến kỹ thuật tro ng sản xuất;
 • Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc trình độ nghề thấp hơn;
 • Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ nghề thấp hơn;
 • Lập kế hoạch và điều chỉnh được sản xuất;
 • Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm và điều hành được phân xưởng sản xuất, ca sản x uất, tổ sản xuất được phân công;
 • Có trách nhiệm và có kỷ luật lao động, thực hiện đúng các quy định trong quy trình sản xuất;
 • Có đủ sức khoẻ, thần kinh vững vàng, phản ứng nhanh, bảo đảm an toàn khi lao động và vệ sinh môi trường.

Quá trình sản xuất phân bón hoá học thường phải thực hiện ở nhiệt độ cao, áp suất cao, dễ xảy ra cháy nổ, trong môi trường có nhiều tiếng ồn, bụi, axit và có nhiều khí độc hại.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trong quá trình sản xuất các loại phân bón có sử dụng các máy và thiết bị như: máy sấy thùng quay, máy nén khí, quạt ly tâm, bơm ly tâm, bơm cao áp, máy nén khí, lò đốt than, máy đập búa, máy nghiền bi, thùng hóa thành, thiết bị khuấy trộn, thiết bị hấp thụ, thiết bị tổng hợp N H3, thiết bị tổng hợp NH4NO3, thiết bị tổng hợp (NH 4)2SO4, thiết bị chưng luyện, thiết bị cô đặc, thiết bị khí hóa than, tháp phun, thiết bị xyclon, lò cao, băng tải và các dụng cụ đo nồng độ, áp suất và nhiệt độ…. Các máy móc v à thiết bị được sử dụng phù hợp cho từng quy trình sản xuất các sản phẩm phân bón hoá học khác nhau.