Sản xuất gốm thô

Giới thiệu chung về nghề

Sản xuất gốm thô là một trong những ngành nghề chiến lược của nền công nghiệp gốm sứ. Sản phẩm gốm thô được sản xuất từ nguyên liệu chính là đất sét và phụ gia gầy.

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động có thể làm việc tại các nhà máy, phân xưởng sản xuất gốm.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Chuẩn bị nguyên nhiên liệu sản xuất;
  • Gia công phối liệu;
  • Tạo hình sản phẩm;
  • Phơi sấy sản phẩm;
  • Nung sản phẩm;
  • Kiểm tra chất lượng quá trình sản xuất;
  • Tổ chức sản xuất;
  • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nghề Sản xuất gốm thô là một nghề làm việc trong môi trường khá bụi bẩn với các nguyên liệu thô từ đất sét và nhiều phụ gia khác nhau.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy, thiết bị chính sử dụng trong công nghệ sản xuất gốm thô gồm có: máy xúc/ủi/cạp, thiết bị định lượng, máy nghiền thô, máy nghi ền mịn, máy nhào đùn liên h ợp, máy cắt sản phẩm, máy ép tạo hình, sân phơi, phòng sấy, lò sấy và lò nung.