Sản xuất gạch Ceramic

Giới thiệu chung về nghề

Sản xuất gạch Ceramic là một trong những ngành quan trọng của công nghiệp gốm sứ xây dựng. Gạch Ceramic được sản xuất từ nguyên liệu chính là đất sét, cao lanh, tràng thạch và phụ gia (chất điện giải STPP, cát…).

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động trong nghề làm việc tại các nhà máy, phân xưởng sản xuất gạch Ceramic.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị phối liệu xương;
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu và hồ phối liệu xương;
 • Sấy bùn phối liệu tạo bột ép;
 • Tạo hình sản phẩm;
 • Sấy xương sản phẩm;
 • Pha trộn men, men lót (engobe);
 • Tráng men;
 • Nung sản phẩm;
 • Kiểm tra các thông s ố sản phẩm sau nung;
 • Đóng gói sản phẩm;
 • Tổ chức sản xuất;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Nghề Sản xuất gạch Ceramic làm việc trong môi trường bụi, khói. Vì vậy người lao động cần phải có sức khỏe tốt.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy, thiết bị chính sử dụng trong công nghệ sản xuất gạch Ceramic gồm có: xe cấp liệu, máy xúc, cân định lượng, máy nghiền bi, thiết bị sấy phun, máy ép thủy lực, lò sấy, thiết bị tráng men, engobe và lò nung.