Sản xuất các chất vô cơ

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Sản xuất các chất vô cơ là nghề sản xuất các sản phẩm có thành phần từ các đơn chất và hợp chất vô cơ như các axit, các bazơ, các muối… được sử dụng trong các ngành kinh tế quốc dân và trong đời sống hàng ngày.

Quy trình sản xuất dựa vào các tính chất cơ – lý – hoá để thực hiện các phản ứng hóa học tạo thành các sản phẩm mới (chất mới) từ các nguyên liệu ban đầu (chất ban đầu).

Sản xuất các chất vô cơ được thực hiện ở các dây chuyền sản xuất bởi các quy trình sản xuất và thiết bị phù hợp để tiến hành các phản ứng hóa học như: phản ứng oxy hóa – khử, phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa…

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động có thể làm việc ở các vị trí sản xuất như: vận hành các máy, thiết bị tại các phân xưởng sản xuất các chất vô cơ, các xưởng sản xuất thực nghiệm, các phòng thí nghiệm hoá học.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Sản xuất các oxit kim loại MxOy: CaO, ZnO…;
 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Sản xuất axit HCl;
 • Sản xuất NaOH, Cl2, H2 bằng điện phân dung dịch NaCl;
 • Sản xuất muối MXn, M2(SO4)n;
 • Sản xuất sôđa Na2CO3;
 • Sản xuất amoniac;
 • Sản xuất axit H2SO4;
 • Sản xuất axit H3PO4;
 • Sản xuất axit HNO3.
 • Nâng cao hiệu quả công việc.

Với đặc điểm của sản xuất hóa chất vô cơ thường thực hiện ở nhiệt độ, áp suất nhất định, môi trường ăn mòn kim loại, dễ xảy ra cháy nổ và phát sinh các chất gây ô nhiễm môi trường.

Người hành nghề làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại. Vì vậy yêu cầu có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có tính kỷ luật cao.

Có lòng say mê nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỷ luật lao động tốt.

Có đủ sức khỏe và thích ứng với môi trường làm việc của nghề sản xuất các chất vô cơ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trang thiết bị: hệ thống hút bị, trang thiết bị phòng chống độc, thiết bị kiểm tra nồng độ, lò nung, thiết bị chuyên chở, bảo quản, sấy, máy nén,…

Vật liệu: hóa chất, các chất xúc tác: V2O5,…

Dụng cụ: máy, dụng cụ lấy mẫu; các loại bảo hộ lao động: găng tay, ảo bảo hộ, ủng,… túi thuốc lưu động, tủ thuốc cứu thương,…

Trong sản xuất có sử dụng các máy, thiết bị thích hợp cho từng quy trình và phương pháp sản xuất.