Quản trị lữ hành

Giới thiệu chung về nghề

Quản trị lữ hành là nghề trực tiếp thực hiện, quản lý và điều phối các hoạt động du lịch lữ hành.

Các vị trí làm việc của nghề

 • Cán bộ quản lý điều hành về nghiệp vụ lữ hành.
 • Trưởng nhóm nghiệp vụ.
 • Nhân viên nghiên cứu thị trường, thiết kế chương trình du lịch và bán chương trình du lịch.
 • Điều hành tour.
 • Đại lý viên lữ hành.
 • Tư vấn lữ hành.
 • Kiểm soát viên lữ hành.
 • Các vị trí khác tại phòng ban trong doanh nghiệp lữ hành tùy theo yêu cầu của công việc và khả năng cá nhân.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thiết kế chương trình du lịch;
 • Tổ chức xúc tiến và bán sản phẩm du lịch;
 • Điều hành tổ chức và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng để duy trì thị phần;
 • Thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác;
 • Quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật;
 • Quản lý nhân sự;
 • Quản lý tài chính;
 • Đảm bảo an toàn, an ninh theo quy định;
 • Giám sát và đánh giá kết quả công việc một cách chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao.

Để thực hiện nhiệm vụ, người lao động cần được:

 • Trang bị các công cụ, máy móc thiết bị như: thiết bị văn phòng, phương tiện liên lạc, tài liệu chuyên môn…
 • Có kiến thức nghiệp vụ và ngoại ngữ; có sức khỏe, ngoại hình phù hợp; có khả năng giao tiếp ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.
 • Ngoài ra, nghề Quản trị lữ hành đòi hỏi người lao động phải có năng lực chỉ đạo, điều hành, giám sát các công việc nêu trên và có trình độ ngoại ngữ thích ứng với từng cấp quản trị.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị văn phòng, phương tiện liên lạc, tài liệu chuyên môn…