Quản trị khách sạn

Giới thiệu chung về nghề

Quản trị khách sạn là nghề trực tiếp quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách sạn, bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của khách sạn; giám sát các hoạt động dịch vụ và bộ phận chức năng: lưu trú, ăn uống, dịch vụ khác, tài chính, bán hàng – tiếp thị, nhân sự – hành chính, kỹ thuật, an ninh – an toàn.                                          

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Quản trị khách sạn thường có thể đảm nhiệm được các vị trí: Trưởng các bộ phận, Quản lý khách sạn, Phó Giám đốc khách sạn, Giám đốc khách sạn, tùy theo khả năng cá nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu của công việc.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Quản lý chung (General Management);
 • Quản lý Tiền sảnh (Front Office Management);
 • Quản lý dịch vụ Buồng (Housekeeping Management);
 • Quản lý Dịch vụ ăn uống (Restaurant Management);
 • Quản lý Chế biến món ăn (Food Production Management);
 • Quản lý dịch vụ khác (Other Services Management);
 • Quản lý Nhân sự – Hành chính (Personel &Administration Management);
 • Quản lý Bán hàng và tiếp thị (Sales & Marketing Management);
 • Quản lý Cơ sở vật chất – kỹ thuật (Building & Engineering Management);
 • Quản lý tài chính (Financial Management);
 • Quản lý công tác An toàn – An ninh (Safety & Security Management);
 • Điều phối hoạt động bộ phận An ninh – An toàn với các bộ phận liên quan.

Để hành nghề, người lao động Quản trị khách sạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, có ngoại hình phù hợp, đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ phù hợp, có khả năng giao tiếp ứng xử trong quá trình quản lý, có phẩm chất nghề nghiệp, có năng lực tổ chức và lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của nghề Quản trị khách sạn.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị: máy tính, bút, sổ sách, các loại đồ cung cấp cho phòng khách, các loại đồ vải dùng cho phòng khách, các loại dụng cụ, hoá chất làm vệ sinh.