Quản trị du lịch MICE

Giới thiệu chung về nghề

Quản trị du lịch MICE là nghề trực tiếp tổ chức quản lý và thực hiện các dịch vụ hội họp, hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm, du lịch khuyến thưởng của ngành du lịch – dịch vụ.

Các hoạt động du lịch MICE được thực hiện chủ yếu tại các khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, hội chợ, triển lãm và các khu du lịch… trong điều kiện môi trường làm việc năng động; quan hệ công chúng rộng rãi; có cường độ lao động, áp lực công việc và tính chuyên nghiệp cao.

Ghi chú: MICE – Meetings (Hội họp), Incentives (khen thưởng), Conventions /Conferences (Hội nghị, hội thảo), Exhibitions/events (Triển lãm/sự kiện)..

Các vị trí làm việc của nghề

Nhân viên nghiên cứu, thiết kế; bán chương trình; chuyên gia tổ chức sự kiện; tổ chức thực hiện và điều hành các chương trình sự kiện du lịch MICE và các vị trí khác tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Nhiệm vụ chính của nghề bao gồm:

  • Khảo sát và xây dựng kế hoạch tổ chức; xúc tiến bán sản phẩm;
  • Tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động hội họp, hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm và du lịch khuyến thưởng nhằm đạt chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế cao thoả mãn nhu cầu khách hàng.

Trong điều kiện môi trường làm việc năng động; quan hệ công chúng rộng rãi; có cường độ lao động, áp lực công việc và tính chuyên nghiệp cao:

  • Để thực hiện nhiệm vụ của nghề người lao động phải có kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ, tin học, có ý tưởng và năng lực xây dựng phương án tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính sự kiện của du lịch MICE.
  • Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, người lao động đặc biệt phải năng động và sáng tạo trong công việc của nghề.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trang thiết bị văn phòng, danh sách các địa điểm, tỉnh thành phố có thể cung ứng dịch vụ MICE, danh sách các nhà cung cấp dịch vụ, sổ ghi chép các yêu cầu của khách hàng…