Quản lý cây xanh đô thị

Giới thiệu chung về nghề

Quản lý cây xanh đô thị là nghề thực hiện các công việc ươm trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh trong các khu đô thị trên toàn quốc nhằm bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh theo các tiêu chuẩn quy định của đô thị, đảm bảo môi trường không khí trong lành cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt bình thường cho cuộc sống và xã hội.

Các vị trí làm việc của nghề

Những người lao động trong nghề Quản lý cây xanh đô thị làm việc trong các khu đô thị trên toàn quốc để thực hiện các công việc ươm trồng, chăm sóc và quản lý cây xanh trong các khu đô thị trên toàn quốc.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Tìm hiểu về cây, về đất;
  • Chọn giống;
  • Ươm giống;
  • Trồng cây;
  • Chăm sóc và bảo vệ cây theo quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề, người hành nghề cần phải có những kiến thức cơ bản về quản lý cây xanh. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, vận hành tốt các loại máy cưa, máy c ắt tỉa và các loại phương tiện vận chuyển thủ công khác nhằm đạt hiệu quả cao và an toàn cho ngư ời và thiết bị.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

  • Dụng cụ cầm ta
  • Máy cưa.
  • Máy c ắt tỉa.
  • Phương tiện vận chuyển thủ công.