Phóng dạng và gia công khuôn dưỡng tàu thủy

Giới thiệu chung về nghề

Phóng dạng và gia công khuôn dưỡng tàu thủy là nghề sử dụng trong công nghệ đóng tàu thuỷ.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề thực hiện công việc trong nhà xưởng và tại các cơ sở đóng tàu.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Phóng dạng tuyến hình thân tàu;
 • Khai triển kết cấu bệ cong;
 • Chế tạo dưỡng lấy dấu chi tiết tấm phẳng;
 • Chế tạo dưỡng phẳng kiểm tra chi tiết;
 • Chế tạo khuôn ép tấm phẳng thành chi tiết định hình;
 • Chế tạo khuôn uốn ép thanh thép hình thành chi tiết cong một chiều;
 • Chế tạo khuôn uốn ép thanh thép hình thành chi tiết cong hai chiều;
 • Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm tôn cong hai chiều;
 • Chế tạo dưỡng khối kiểm tra tấm tôn có dạng cong phức tạp;
 • Chế tạo bệ bằng lắp ráp chi tiết;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn phẳng;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp phân đoạn cong;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp tổng đoạn;
 • Chế tạo bệ khuôn lắp ráp thân tàu theo phương pháp liên khớp.

Người hành nghề được làm việc trong điều kiện thuận lợi đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động có sự hỗ trợ của các thiết bị, công cụ phù hợp với công việc trên các vật liệu chủ yếu.

Điều kiện làm việc luôn được cải thiện cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ của ngành đóng tàu đã được tiếp cận với các phần mềm phóng dạng tàu thuỷ trên máy tính điện tử.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các loại thiết bị và dụng cụ chính được sử dụng trong nghề là: Máy cắt tôn, máy uốn, máy ép, máy cưa, máy bào, máy hàn, thiết bị cắt kim loại bằng hỗn hợp khí cháy, các dụng cụ lấy dấu, gia công, kiểm tra, lắp ráp và các loại thiết bị dụng cụ đảm bảo an toàn lao động.
 • Vật liệu chủ yếu gồm: thép tấm, thép hình, gỗ thanh, gỗ tấm, que hàn… với yêu cầu kỹ thuật cao và trong môi trường không độc hại, có thể có tiếng ồn.