Nguội lắp ráp cơ khí

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Nguội lắp ráp cơ khí là nghề thực hiện các công việc lắp ráp, điều chỉnh các chi tiết, cụm chi tiết hoặc toàn bộ thiết bị cơ khí, hệ thống khí nén, thuỷ lực thông thường nhằm làm cho các cụm chi tiết, thiết bị hoạt động được theo đúng tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

Các vị trí làm việc của nghề

Những người làm việc trong nghề Nguội lắp ráp cơ khí có thể làm việc tại các phân xưởng của xí nghiệp, nhà máy hoặc nơi có thiết bị đơn lẻ mà ở đó có nhu cầu lắp ráp cơ khí, hay vận hành bảo trì thiết bị trong các doanh nghiệp; trong các lĩnh vực lắp ráp dụng cụ, đồ gá, thiết bị cơ khí, lắp đặt đường ống công nghệ, lắp ráp thiết bị nâng chuyển, lắp ráp thiết bị trong dây chuyền sản xuất hoặc có thể trực tiếp tham gia vào quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí hàng hóa nhỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Thực hiện các công việc nghề bổ trợ;
 • Lắp ráp các chi tiết máy bằng mối ghép ren;
 • Lắp ráp các cơ cấu truyền chuyển động quay;
 • Lắp ráp các cơ cấu biến đổi chuyển động;
 • Lắp ráp hệ thống đường ống;
 • Lắp ráp hệ thống phanh;
 • Lắp ráp các bộ ly hợp an toàn;
 • Lắp ráp các thiết bị thủy lực, khí nén;
 • Lắp ráp đồ gá;
 • Lắp ráp các chi tiết làm kín;
 • Lắp ráp các thiết bị nâng chuyển;
 • Lắp ráp chạy thử và điều chỉnh thiết bị;
 • Nâng cao hiệu quả công việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Để có thể thực hiện hoạt động nghề Nguội lắp ráp cơ khí đòi hỏi phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, phù hợp. Các trang thiết bị chủ yếu của nghề gồm:

– Thiết bị cần lắp ráp, thay thế.

– Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành có liên quan.

– Các nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, dụng cụ, thiết bị cần thiết.