Nề – Hoàn thiện

Giới thiệu chung về nghề

Nề – Hoàn thiện là nghề chuyên thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy định, quy phạm theo TCVN, đạt năng suất, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Nề – Hoàn thiện làm việc tại các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị thi công;
 • Xây gạch;
 • Xây đá;
 • Trát vữa;
 • Láng nền, sàn;
 • Láng thô;
 • Lát gạch, đá;
 • Hoàn thiện bề mặt;
 • Thi công, lắp đặt cấu kiện đơn giản;
 • Tổ chức sản xuất.

Để hành nghề người lao cần có đủ sức khoẻ, thần kinh vững và phản ứng nhanh để làm việc ở bất kỳ môi trường nào, luôn tiềm ẩn các tai nạn lao động như: làm việc dưới sâu, làm việc trên cao, làm việc trong hầm, làm việc dưới nước…

Vì vậy công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường phải thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc, đ ể tránh những tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc xảy ra.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Công cụ, máy móc thiết bị và dụng cụ chính được sử dụng chính được sử dụng để thực hiện các công việc của nghề là:

 • Dụng cụ cầm tay bao gồm: bay, bàn xoa, thư ớc tầm, thước mét, nivô, các dụng cụ đầm thủ công…;
 • Ngoài ra sử dụng một số thiết bị và phương tiện vận chuyển như: máy đầm bàn, máy đầm dùi, đầm rung, vận thăng, cầu trục, cẩu tháp, xe vận chuyển bê tông, máy bơm bê tông…