May thời trang

Giới thiệu chung về nghề

May thời trang là nghề sản xuất hàng loạt các sản phẩm may mặc trên dây chuyền theo một quy trình nhất định, được thực hiện từ khâu chuẩn bị sản xuất, cắt, may, hoàn thiện, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất nhằm đảm bảo về các tiêu chuẩn của sản phẩm và thời gian ký kết với khách hàng.

Các vị trí làm việc của nghề

Người làm nghề May thời trang có thể trực tiếp làm việc tại các vị trí của dây chuyền may hoặc làm nhiệm vụ quản lý, tổ chức dây chuyền; có thể tham gia thiết kế mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các cơ sở sản xuất của ngành may mặc.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị kỹ thuật;
 • Cắt bán thành phẩm;
 • May công đoạn;
 • May ráp sản phẩm;
 • Hoàn thiện sản phẩm;
 • Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh môi trường;
 • Quản lý và điều hành dây chuyền may;
 • Quản lý chất lượng sản phẩm;
 • Quản lý thiết bị, dụng cụ, đồ gá;
 • Quản lý vật tư, nguyên, phụ liệu;
 • Quản lý lao động.

Để hành nghề, người làm nghề May thời trang cần có đủ sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm hoặc theo dây chuyền. Nghề may yêu cầu người lao động có tính tỉ mỉ và cẩn thận cao, đồng thời cũng cần rèn luyện khả năng khéo léo, tính kiên trì.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị, dụng cụ chủ yếu của nghề: các loại máy trải, máy cắt, các loại máy may, máy thêu, in, giặt mài, thiết bị là, máy vi tính, các phần mềm thiết kế trang phục và các thiết bị chuyên dùng khác.