Luyện thép

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Luyện thép là nghề chuyên sản xuất các loại thép bằng các công nghệ và thiết bị tương ứng bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và an toàn lao động.

Các vị trí làm việc của nghề

Người làm nghề Luyện thép làm việc tại các nhà máy sản xuất thép, trong các phân xưởng sản xuất ở nhiều vị trí khác nhau: người công nhân vận hành sản xuất dây chuyền, nhân viên kỹ thuật, …

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Chuẩn bị nguyên liệu;
  • Chuẩn bị lò và thùng rót;
  • Nạp liệu;
  • Nấu luyện thép;
  • Tinh luyện thép;
  • Đúc rót thép.

Người hành nghề Luyện thép phải có khả năng:

– Tiếp nhận, phân loại và chuẩn bị các nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu công nghệ.

– Biết sử dụng các trang, thiết bị và dụng cụ phục vụ công nghệ sản xuất thép với các phương pháp luyện thép khác nhau.

– Tính toán điều chỉnh thành phần phối liệu phù hợp với từng mác thép cần luyện.

– Vận hành các thiết bị công nghệ đảm bảo các chỉ tiêu năng suất, chất lượng và kinh tế.

– Bồi dưỡng kèm cặp công nhân bậc dưới, giao tiếp và làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất tương ứng với trình độ của mình.

– Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng và tác phong nhanh nhẹn để làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chính được sử dụng trong nghề Luyện thép bao gồm: các thiết bị chuẩn bị liệu, thiết bị nạp liệu, lò luyện thép (lò điện hồ quang, lò điện cảm ứng, lò LD) và các thiết bị phụ trợ, lò tinh luyện thép và các thiết bị phụ trợ, hệ thống thiết bị đúc liên tục, hệ thống thiết bị đúc xi phông, thiết bị phân tích kiểm tra thành phần, cơ tính thép.