Làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không chủ yếu đi vào công việc hướng dẫn và làm các thủ tục đi máy bay đối với hành khách đi, đến, chuyển tiếp và cung ứng dịch vụ tìm kiếm hành lý thất lạc đảm bảo đúng quy trình, an toàn, đúng giờ nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Các vị trí làm việc của nghề

Địa điểm làm việc là tại khu vực nhà ga của cảng hàng không.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Làm thủ tục phục vụ hành khách chuyến bay trong nước;
  • Làm thủ tục phục vụ hành khách chuyến bay quốc tế;
  • Hướng dẫn khách ra máy bay tại cửa khởi hành;
  • Phục vụ hành khách đến;
  • Làm thủ tục phục vụ hành khách đối với khách transit trong nước – quốc tế;
  • Làm thủ tục phục vụ hành khách đối với khách transit quốc tế – trong nước;
  • Làm thủ tục phục vụ hành khách đối với khách transfer quốc tế – quốc tế;
  • Làm thủ tục phục vụ hành khách đối với khách transfer kết hợp;
  • Phục vụ hành lý bất thường dành cho nhân viên giao tiếp;
  • Phục vụ hành lý bất thường dành cho nhân viên xử lý.

Nghề Làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không là nghề mang tính dịch vụ cao: Người hành nghề thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác nhau; về ngôn ngữ, trình độ, văn hóa,… Vì vậy yêu cầu có trình độ ngoại ngữ phù hợp, có khả năng giao tiếp, ứng xử niềm nở, thân thiện.

Nghề Làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không yêu cầu cũng yêu cầu người lao động phải có thao tác đúng quy trình, thực hiện theo đúng quy định một cách nghiêm ngặt.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị, công cụ: quầy làm thủ tục, máy tính, phần mềm làm thủ tục hàng không, phần mềm tìm kiếm hành lý thất lạc, điện thoại, bộ đàm…