Lâm sinh

Giới thiệu chung về nghề

Lâm sinh là nghề trồng cây gây rừng, bao gồm các nhiệm vụ: Tạo cây giống, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, cải tạo, làm giàu rừng và sản xuất nông lâm kết hợp trên đất nông lâm nghiệp nhằm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Các vị trí làm việc của nghề

Các lâm trường, trang trại.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thiết kế trồng rừng;
 • Nhân giống cây trồng;
 • Trồng và chăm sóc rừng;
 • Nuôi dưỡng và phục hồi rừng;
 • Quản lý bảo vệ rừng;
 • Thiết kế khai thác gỗ;
 • Khai thác gỗ và tre nứa;
 • Trồng cây ăn quả;
 • Trồng cây công nghiệp;
 • Trồng và thu hoạch một số lâm sản ngoài gỗ;
 • Trồng hoa và cây cảnh;
 • Nông lâm kết hợp;
 • Khuyến nông lâm;
 • Kinh doanh sản xuất nông lâm nghiệp.

Để hành nghề người lao động cần có đủ sức khoẻ, làm được các công việc ngoài trời, nơi địa hình phức tạp, đi lại khó khăn và khí hậu bất lợi.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Cây giống.
 • Phân bón.
 • Dụng cụ trồng trọt.