Kỹ thuật tua bin

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Kỹ thuật tua bin là một nghề chuyên vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tua bin và các thiết bị bơm quạt, máy nén.

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kỹ thuật tua bin sẽ làm việc tại gian tua bin trong các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy công nghiệp khác.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Chuẩn bị khởi động tua bin;
  • Vận hành tua bin;
  • Xử lý sự cố trong vận hành tua bin;
  • Ngừng tua bin;
  • Sửa chữa bản thể tua bin;
  • Sửa chữa thiết bị, hệ thống phụ tua bin;
  • Giám sát kỹ thuật, bảo vệ tua bin;
  • Bảo đảm an toàn lao động.

Môi trường làm việc của nghề Kỹ thuật tua bin thường có áp lực, nhiệt độ cao đòi hỏi người hành nghề phải có đủ sức khoẻ, phải được đào tạo cơ bản tại các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

Người hành nghề cần được trang bị kiến thức cơ bản về tua bin hơi, tua bin khí, bơm quạt máy nén…; kiến thức về kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật điện, kỹ thuật đo lường điều khiển, kiến thức về dung sai lắp ghép…; kiến thức về sửa chữa, bảo dưỡng tua bin; kiến thức về tin học, biết, hiểu được quy trình vận hành của thiết bị, các sơ đồ vận hành công nghệ, quy trình xử lý sự cố và biết sử dụng các trang thiết bị phục vụ công việc vận hành, công việc sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, biết sử dụng thành thạo các thiết bị đo, thiết bị nâng hạ.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị, dụng cụ dùng trong nghề Kỹ thuật tua bin: tua bin và thiết bị phụ, máy tính, sách quy trình vận hành tua bin, bơm quạt, máy nén khí, hệ thống cung cấp khí, bơm tuần hoàn, hệ thống bơm dầu thuỷ lực, bơm nước cấp và hệ thống nước cấp…Dụng cụ đo: đồng hồ so, thước cặp, panme, thước lá, thước nhét…, dụng cụ tháo lắp: cờlê, mỏ nết, búa, chày đồng….và các bản vẽ cấu tạo, bản vẽ chi tiết thiết bị…