Kỹ thuật dẫn đường hàng không

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Kỹ thuật dẫn đường hàng không chủ yếu đi vào khai thác, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị dẫn đường DVOR-DME hoạt động đúng 100% tính năng kỹ thuật phục vụ bay an toàn trong ngành hàng không.

Các vị trí làm việc của nghề

Phạm vi làm việc chính của nhân viên kỹ thuật dẫn đường hàng không là tại các đài (trạm) DVOR-DME, có thể hoạt động độc lập hoặc hoạt động theo nhóm. Các nhân viên có bậc kỹ năng nghề cao có thể làm việc ở các ban kỹ thuật của Tổng công ty, Phòng kỹ thuật công ty hoặc trong các phân xưởng sửa chữa của Công ty Dịch vụ kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay (ATTECH).

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

Vận hành, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và khắc phục các hỏng hóc xảy ra trong các thiết bị dẫn đường vô tuyến mặt đất của ngành hành không, bao gồm các đài DVOR 1150 và DME 1119.

Nghề Kỹ thuật dẫn đường hàng không yêu cầu: Thao tác đúng quy trình, hiệu chuẩn các tham số kỹ thuật đúng quy định, thực hiện chế độ bảo trì định kỳ nghiêm ngặt, thay thế các khối hỏng và xử lý hỏng hóc trong điều kiện đột xuất.

Do đó, yêu cầu người hành nghề phải có tác phong khoa học nghiêm túc, chính xác trong công việc, thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo trì, thống kê kỹ thuật theo đúng quy định; biết sử dụng dụng cụ đo thích hợp và chính xác; phải có ý thức kỷ luật tự giác cao và thái độ cẩn thận trong công tác.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

  • Các loại dụng cụ đo.
  • Máy vi tính.
  • Phần mềm khai thác chuyên dụng.