Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

Giới thiệu chung về nghề

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò là nghề phụ trợ cho công tác khai thác mỏ than theo phương pháp hầm lò.

Công việc chủ yếu của người lao động nghề này là lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phục vụ cho công tác khai thác hầm lò, như: búa chèn, máy nén khí, các thiết bị điện và các thiết bị bốc xúc, vận tải …

Các vị trí làm việc của nghề

Người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò có thể làm việc trong xưởng hoặc trong hầm mỏ.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Lắp đặt, đấu nối hệ thống dây dẫn điện;
  • Lắp đặt, sửa chữa, vận hành các thiết bị;
  • Lắp đặt, sửa chữa, vận hành hệ thống chiếu sáng;
  • Sử dụng, vận hành hệ thống trạm – mạng;
  • Lắp đặt, sử dụng các loại khí cụ;

Người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò có thể làm việc trên xưởng hoặc trong hầm mỏ không có ánh sáng tự nhiên và điều kiện môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ, không khí, tiếng ồn, bụi… công việc mang tính tập thể. Vì vậy, người hành nghề phải có đủ sức khỏe, yêu nghề và có đủ năng lực kỹ thuật, có tay nghề chuyên môn vững và khả năng tổ chức sản xuất khi thực hiện nhiệm vụ của nghề.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Thiết bị, dụng cụ dùng cho người hành nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò chủ yếu là các dụng cụ đo kiểm điện và cơ khí, các dụng cụ dùng để tháo lắp máy móc.