Kiểm tra và phân tích hóa chất

Giới thiệu chung về nghề

Kiểm tra và phân tích hóa chất là nghề dùng các phương pháp phân tích để kiểm tra đánh giá chất lượng của các loại nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm trong các lĩnh vực công nghiệp như: hóa chất cơ bản, phân bón, xi măng, chất tẩy rửa…

Các vị trí làm việc của nghề

Những người hoạt động trong nghề Kiểm tra và phân tích hóa chất có thể làm việc tại các phòng quản lý chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất và các trung tâm phân tích hóa chất phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trong các trường đại học, cao đẳng, các phòng thí nghiệm của các nhà máy sản xuất thuộc các lĩnh vực sau: phân bón, xi măng, hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa hay có thể làm việc trong các phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm dịch vụ phân tích.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

  • Kiểm tra và phân tích hóa chất công nghiệp cơ bản;
  • Kiểm tra và phân tích phân bón hóa học;
  • Kiểm tra và phân tích xi măng;
  • Kiểm tra và phân tích chất tẩy rửa;
  • Thực hiện an toàn trong phòng thí nghiệm.

Môi trường làm việc của nghề Kiểm tra và phân tích hóa chất chủ yếu là trong phòng thí nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại hóa chất khác nhau nên yêu cầu tính cẩn thận đặt lên hàng đầu.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Dụng cụ và thiết bị của nghề bao gồm các dụng cụ thủy tinh thông thường, các thiết bị phân tích như: lò nung, cân phân tích, máy so màu, máy sắc ký, máy chuẩn độ điện thế… và hóa chất dùng cho phân tích.