Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không được thực hiện trên cơ sở kết hợp việc sử dụng con người, khai thác các thiết bị an ninh để xác định đúng hành khách, nhân viên, người tham quan (gọi chung là hành khách) và phát hiện, loại bỏ vũ khí, chất cháy nổ (gọi chung là vũ khí), vật phẩm nguy hiểm bị cấm vào khu vực hạn chế hàng không hoặc lên tàu bay.

Các vị trí làm việc của nghề

Vị trí điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không được thiết lập tại các cảng hàng không gồm các vị trí cụ thể sau: nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu chế biến suất ăn, khu bảo dưỡng tàu bay hoặc điểm kiểm tra soi chiếu tăng cường.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Vận hành khai thác Máy X-quang;
 • Vận hành khai thác Máy phát hiện chất nổ cố định;
 • Vận hành khai thác Máy phát hiện chất nổ cầm tay;
 • Vận hành khai thác Máy phát hiện kim loại cố định;
 • Vận hành khai thác Máy phát hiện kim loại cầm tay;
 • Vận hành khai thác máy bộ đàm;
 • Kiểm tra soi chiếu đối với hành khách, nhân viên, người tham quan;
 • Kiểm tra soi chiếu đối với hành lý xách tay, đồ vật;
 • Kiểm tra soi chiếu đối với hành lý ký gửi, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư tín;
 • Kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhân viên, người tham quan, hành khách và thẻ lên tàu bay của hành khách;
 • Xử lý hành khách gây rối tại điểm kiểm tra soi chiếu;
 • Đối phó với tình huống khẩn nguy tại điểm kiểm tra soi chiếu;
 • Hoàn tất hồ sơ sự việc.

Điều kiện và môi trường làm việc trong nghề: Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không chịu áp lực và cường độ lao động cao, thường xuyên thay đổi công việc tại điểm kiểm tra soi chiếu của một ca làm việc nhằm duy trì an ninh và đảm bảo thương mại. Môi trường kinh doanh có nhiều tiếng ồn, nhiều thiết bị có tính chất độc hại.

Nghề Kiểm tra soi chiếu an ninh hành không được triển khai trong bối cảnh an ninh sân bay hoạt động bình thường hoặc cấp độ an ninh theo quy định của pháp luật.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Máy X-quang;
 • Máy phát hiện kim loại cố định;
 • Máy phát hiện kim loại cầm tay;
 • Máy phát hiện chất nổ cố định;
 • Máy phát hiện chất nổ cầm tay;
 • Thiết bị báo động ngầm;
 • Máy bộ đàm;
 • Máy điện thoại cố định;
 • Dụng cụ kiểm tra an toàn điện;
 • Dụng cụ bảo hộ lao động;
 • Bàn kiểm tra;
 • Phòng kiểm tra đặc biệt;
 • Tài liệu hướng dẫn khai thác thiết bị an ninh: máy X-quang; máy phát hiện kim loại cầm tay; máy phát hiện kim loại cố định; máy phát hiện chất nổ cố định; máy phát hiện chất nổ cầm tay; thiết bị báo động ngầm; máy bộ đàm;
 • Sổ nhật trình;
 • Các biểu mẫu biên bản, báo cáo;
 • Giấy, bút viết và văn phòng phẩm khác;
 • Các bộ phụ kiện đi kèm các thiết bị an ninh.