Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

Giới thiệu chung về nghề

Nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy là nghề thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, nhiên vật liệu đầu vào; kiểm tra giám sát các chỉ tiêu, thông số công nghệ của quá trình sản xuất; kiểm tra, đánh giá chất lượng bán thành phẩm và sản phẩm bột giấy và giấy; đồng thời tham gia quản lý và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc, sản phẩm và hoàn thiện quy trình sản xuất.

Các vị trí làm việc của nghề

Kỹ thuật viên nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau về kiểm tra, giám sát, giám định nguyên liệu, hóa chất, vật tư và sản phẩm giấy tại: các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về kinh doanh giấy và bột giấy, doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, thiết bị ngành giấy và bột giấy, doanh nghiệp chế biến và in bao bì giấy.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Thực hiện chế độ an toàn lao động;
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và hoá chất đầu vào;
 • Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình sản xuất bột giấy;
 • Kiểm tra chất lượng bột giấy;
 • Kiểm nghiệm các chất độn và phụ gia trong sản xuất giấy;
 • Kiểm tra trong quá trình sản xuất giấy;
 • Kiểm tra chất lượng giấy và cactông;
 • Kiểm nghiệm nước sản xuất;
 • Pha chế dung dịch chuẩn độ, dung dịch gần đúng, dung dịch chỉ thị màu;
 • Tham gia nghiên cứu phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm;
 • Nâng cao hiệu quả công việc.

Người hành nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy phải được trang bị các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất bột giấy và giấy, các kiến thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị phục vụ cho công việc bao gồm các loại thiết bị thông thường sử dụng trong phòng thí nghiệm, các thiết bị chuyên ngành phục vụ cho công tác kiểm nghiệm như: thiết bị nấu bột, nghiền bột, đánh tơi bột, rửa bột, tẩy trắng bột, máy xeo giấy, các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm giấy….

Đồng thời người hành nghề còn phải biết thực hiện các quy trình gắn với các thiết bị, dụng cụ kèm theo, biết ghi chép số liệu, tính toán, phân tích, xử lý số liệu và đưa ra nhận xét về các kết quả kiểm tra, đề xuất phương án hỗ trợ cho quá trình sản xuất đạt hiệu quả cao.

Nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy làm việc chủ yếu trong phòng thí nghiệm, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất dễ cháy nổ, vì vậy yêu cầu người lao động phải có tính cẩn thận, tuân thủ chặt chẽ các nội quy quy định trong quá trình làm việc.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Một số trang thiết bị: tủ hút, máy nghiền mảnh gỗ, tủ sấy, bình hút ẩm, bộ trích ly kiểu Soxhlet, máy nghiền mẫu SK 100, máy khuấy từ, bình Kjeldahl, thiết bị chưng cất…

Một số dụng cụ, vật liệu: mặt nạ dưỡng khí, băng khẩu, găng tay, ủng. Hoá chất và nguyên liệu: các loại axit đặc, các dung môi hữu cơ dễ bay hơi, các khí độc. Các dụng cụ thí nghiệm thông thường: dụng cụ lấy mẫu, bình tam giác, buret, ống đong, bình cầu, quần áo bảo hộ lao động chuyên dụng….