Khai thác máy tàu thủy

Giới thiệu chung về nghề

Khai thác máy tàu thủy là nghề khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị thuộc bộ phận máy quản lý nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, hiệu quả cho con người, tàu và bảo vệ môi trường.

Các vị trí làm việc của nghề

Người lao động làm việc tại bộ phận quản lý máy trên tàu thủy.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị động lực chính tàu thủy;
 • Khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phụ và hệ thống phục vụ tàu thủy;
 • Trực ca buồng máy;
 • Thực hiện an toàn, an ninh hàng hải;
 • Phòng chống ô nhiễm môi trường;
 • Xử lý các tình huống nguy cấp;
 • Nhận và quản lý vật tư nhiên liệu.

Để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trước mắt cũng như định hướng cho sự phát triển sau này, người khai thác máy tàu thủy cần phải:

 • Vận dụng được kiến thức cơ bản vào quá trình khai thác máy tàu thủy;
 • Khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị thuộc bộ phận máy quản lý nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, hiệu quả cho con người, tàu và bảo vệ môi trường;
 • Thực hiện đúng quy trình vận hành và quy định của chức danh thuyền viên;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị an toàn;
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh;
 • Có đủ sức khỏe và thích nghi với môi trường nghề nghiệp;
 • Nêu cao ý thức vì cộng đồng (sinh mạng, tài sản và môi trường);
 • Được đào tạo để trở thành sỹ quan, giáo viên dạy nghề khi có đủ trình độ cùng với kinh nghiệm thực tiễn.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

 • Các dụng cụ tháo, lắp sửa chữa máy.
 • Các thiết bị đo, kiểm tra.
 • Các trang thiết bị an toàn lao động, an toàn hàng hải cho người.
 • Thiết bị được sử dụng trong quá trình hành nghề.