Hướng dẫn du lịch

Giới thiệu chung về nghề

Hướng dẫn du lịch là nghề chuyên tổ chức thực hiện và phục vụ khách theo các chương trình du lịch với các nhiệm vụ cơ bản như: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình; thuyết minh; quản lý đoàn khách; hướng dẫn tham quan; hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình du lịch; thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch; chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự.

Các vị trí làm việc của nghề

Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện tại: các tuyến, điểm du lịch; điểm tham quan, thắng cảnh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch… trong điều kiện và môi trường làm việc rất đa dạng phong phú trải rộng cả về mặt không gian và thời gian; thường xuyên có sự giao tiếp với khách du lịch, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác.

Các nhiệm vụ chủ yếu của nghề

 • Chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
 • Tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
 • Thuyết minh;
 • Quản lý đoàn khách;
 • Hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị và phối hợp bán sản phẩm du lịch;
 • Giải quyết các công việc sau chuyến đi;
 • Chăm sóc khách hàng;
 • Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
 • Đảm bảo vệ sinh, an toàn và an ninh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;
 • Xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động hướng dẫn;
 • Học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cường độ công việc của nghề không quá nặng nhọc nhưng luôn chịu những sức ép tâm lí nhất định. Là nghề có tính dịch vụ rất cao. Các công việc trong nghề chủ yếu được tiến hành độc lập; chỉ có số ít công việc được tiến hành theo nhóm hoặc được một phần hỗ trợ từ doanh nghiệp chủ quản, các nhà cung ứng dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên tại điểm…

Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, có ngoại hình phù hợp, đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp ứng xử trong quá trình phục vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch.

Một số trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu chủ yếu của nghề

Các công cụ, máy móc, thiết bị, dụng cụ chủ yếu là: thiết bị liên lạc, thiết bị thuyết minh, tài liệu, chương trình…