Hợp tác với Daikin Việt Nam hướng tới chuẩn hóa tay nghề đội ngũ kỹ thuật viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Chiều ngày 28/5/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với công ty Daikin Việt Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến về triển khai đào tạo giảng viên hạt nhân lĩnh vực kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. Tham dự cuộc họp có ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cán bộ, chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy; bà Lý Phương Trang, Tổng giám đốc Đaikin Việt Nam và đại diện cán bộ phòng ban công ty; đại diện lãnh đạo trường, phòng khoa chuyên môn của 18 trường có giáo viên tham gia chương trình đào tạo.

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy phát biểu tại cuộc họp trực tuyến

Cuộc họp được tổ chức để cụ thể hóa và triển khai một trong nhiều nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp với Công ty Daikin Việt Nam được ký kết vào ngày 15/11/2019, trong đó hướng tới chuẩn hóa tay nghề đội ngũ kỹ thuật viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trên thị trường lao động, xây dựng hình ảnh kỹ thuật viên với tác phong và ứng xử chuyên nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ phối hợp với Daikin Việt Nam triển khai dự án hợp tác trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2020 đến 2024, cụ thể: Năm 2020, đào tạo giảng viên của trường về máy dân dụng; năm 2021, chuyển giao tài liệu – thông tin về máy dân dụng và triển khai đào tạo học sinh, sinh viên, kỹ thuật viên; năm 2022, đào tạo giảng viên của trường chuyên về máy thương mại; năm 2023, chuyển giao tài liệu – thông tin về máy thương mại và triển khai đào tạo đến học sinh, sinh viên và kỹ thuật viên; năm 2024, cân nhắc đào tạo VRV/các khóa đào tạo chuyên sâu cho giảng viên của trường tại nhà máy Daikin ở nước ngoài.

Riêng trong năm 2020 sẽ tập trung đào tạo 18 giảng viên hạt nhân đến từ 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai đào tạo khoảng 3.500 kỹ thuật viên lĩnh vực máy lạnh và điều hòa không khí trong năm 2021.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các trường và các phòng khoa chuyên môn cơ bản nhất trí với nội dung chương trình đào tạo giảng viên cũng như tiến trình thời gian thực hiện đào tạo, các trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí giảng viên tham gia đào tạo tuy nhiên phải căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ.

Các đại biểu dự họp

Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy cảm ơn Daikin Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Công ty Daikin đã chủ động và tích cực cùng với Tổng cục xây dựng chương trình hợp tác. Đẩy mạnh gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp là một trong nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo với mục tiêu theo sát nhu cầu của doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Chương trình hợp tác với Daikin sẽ tập trung đến lĩnh vực Kỹ thuật điện lạnh. Daikin sẽ hỗ trợ Tổng cục đào tạo 18 giáo viên hạt nhân từ 18 trường cao đẳng để tiến tới đào tạo nguồn nhân lực không chỉ dành cho Daikin Việt Nam mà còn đáp ứng cho các doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó còn triển khai cập nhật, điều chỉnh kiến thức kỹ năng mới vào chương trình đào tạo kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Bà Lý Phương Trang, Tổng giám đốc Đaikin Việt Nam cảm ơn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ Daikin Việt Nam kết nối với 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cử giảng viên tham gia chương trình đào tạo giảng viên hạt nhân. Daikin Việt Nam là nhà cung cấp sản phẩm điều hòa và dịch vụ lắp đặt sửa chữa thiết bị máy lạnh và điều hòa không khí trên thị trường cả nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên lĩnh vực này là mục tiêu cũng là mong muốn của Công ty. Daikin Việt Nam sẽ đồng hành cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác triển khai chương trình đào tạo này.

VP TCGDNN